Gejza Horák

Narodenie 25. 2. 1919 Halič
Úmrtie 28. 8. 2003 Bratislava • Životopis autora

  R. 1929 – 35 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1935 – 39 na učiteľských ústavoch v Lučenci a v Banskej Bystrici, 1943 – 44 na gymnáziu v

  R. 1929 – 35 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1935 – 39 na učiteľských ústavoch v Lučenci a v Banskej Bystrici, 1943 – 44 na gymnáziu v Bratislave, kde 1944 – 48 absolvoval aprobáciu filozofia a slovenčina na Filozofickej fakulte Slov. univerzity. R. 1939 – 48 pôsobil ako učiteľ v Detve, Pohorelej a v Bratislave, 1948 – 84 vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, súčasne 1954 – 57 prednášal slov. jazyk na pedagogických fakultách UK v Bratislave i Karlovej univerzity, ako aj na Vysokej škole ruského jazyka v Prahe, od r. 1984 žil na dôchodku v Bratislave. Slov. jazykovedec a popularizátor slov. jazyka, venuje sa najma dialektológii, štúdiu spisovného jazyka, jazykovej kultúre a metodike vyučovania slovenčiny. Popri jazykovedných prácach základneho významu ako popularizátor v Jazykovej poradni Čs. rozhlasu uverejnil v r. 1957 – 68 vyše osemsto listov. Napísal knihu Tisíc poučení zo spisovnej slovenčiny (1971), textologicky upravil Dielo 1 – 2 (1988) G. K. Zechentera-Laskomerského. Autor práce Jazykové prechádzky prózou (1989), populárno-náučnej knihy Slovo o slove – sto zrniek do nášho jazykového povedomia (1999). V dennej tlači publikoval okolo tisíc popularizačných článkov a úvah o problematike súčasného spisovneho slov. jazyka a jazykovej kultúry. Venoval sa aj odbornej pedagogicky zameranej spisbe, podieľal sa na tvorbe početných učebníc, cvičebníc, konverzačných príručiek a zbierok úloh zo slov. jazyka pre základné i stredné školy, zostavovateľ čítaniek.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Tisíc poučení zo spisovnej slovenčiny (1971)
  • Jazykové prechádzky prózou (1989)
  • Slovo o slove – sto zrniek do nášho jazykového povedomia (1999)

  Literárna veda

  • Dielo 1 – 2 (1988)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ONDRUŠ, Šimon: Odišiel jazykovedec-vlastenec. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 119, 2003, č. 10, s. 114 – 115. ŠAH:
  ONDRUŠ, Šimon: Odišiel jazykovedec-vlastenec. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 119, 2003, č. 10, s. 114 – 115.

  ŠAH: Pripomíname si. Gejza Horák. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 157 – 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013