Gabriela Gärtnerová-Vaškovičová

Narodenie 1. 10. 1944 Spišská Stará Ves
Úmrtie 2009 • Životopis autora

  R. 1959 – 63 študovala na Strednej ekonomickej škole v Čadci. Po štúdiách bola r. 1963 – 64 učiteľkou v Novej Bystrici, 1964 – 87

  R. 1959 – 63 študovala na Strednej ekonomickej škole v Čadci. Po štúdiách bola r. 1963 – 64 učiteľkou v Novej Bystrici, 1964 – 87 pôsobila ako úradníčka vo Východoslov. železiarňach a i. podnikoch v Košiciach, r. 1987 sa vysťahovala do Rakúska a žije vo Viedni. Básnickej tvorbe sa venovala už od študentských čias. Autorka básnických zbierok Jesenný príliv (1995) a Jóbove dni žijem (1996, jej 2. vyd. v zbierke Cesta púšťou nekončí, 2002),obsahujúcimi básne prírodnej lyriky, nostalgie za domovom i autobiografické a duchovne ladené verše. Tieto motívy stvárnila aj v ďalších zbierkach (Ticho pred búrkou, Milenec s obrúčkou a i). Básne a riekanky pre deti sústredila do Štvornohý humor (1997). Je autorkou memoárových próz Pane, dokonaj za nás (1999), Večná dráha slnka (2000) a knižky Povesti o kráľovi Tatier (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pane, dokonaj za nás (1999)
  • Večná dráha slnka (2000)
  • Povesti o kráľovi Tatier (2001)
  • Otcova láska ; Pieseň horskej Madony (2007)

  Poézia

  • Jesenný príliv (1995)
  • Jóbove dni žijem (1996, jej 2. vyd. v zbierke Cesta púšťou nekončí, 2002)
  • Ticho pred búrkou. Milenec s obrúčkou (1998)
  • Cesta púšťou nekončí (2002, 2. vyd. zbierky Jóbove dni žijem)
  • Pohladenie slovom (2006)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Štvornohý humor (1997)

 

Obálka slniečka september 2013