Gabriel Rapoš

Narodenie 14. 6. 1917 Brezno
Úmrtie 2. 9. 1994 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák
Foto © Anton Šmotlák
  • Pseudonym

    Gašpar Tribel, J. B. Mikovíny, Martin Groš
  • Životopis autora

    R. 1927 – 36 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1936 – 40 na Právnickej fakulte UK, resp. SU v Bratislave. R.  1936

    R. 1927 – 36 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1936 – 40 na Právnickej fakulte UK, resp. SU v Bratislave. R.  1936 – 39 pracoval popri štúdiu ako redaktor Národných novín, súčasne 1938 – 39 Slov. hlasu, 1939 – 44 tajomník a dramaturg Slov. rozhlasu, redaktor časopisu Slov. rozhlas v Bratislave, 1944 vedúci Slobodného slov. vysielača v Banskej Bystrici, 1945 – 47 programový riaditeľ Čs. rozhlasu v Košiciach a v Bratislave, 1948 – 72 redaktor vydavateľstva Tatran, 1972 – 84 vedúci Tlačového strediska SND v Bratislave. V periodickej tlači publikoval príspevky hlavne zo sveta divadla, filmu,  rozhlasu a televízie. Z češtiny prekladal romány, poviedky, divadelné a rozhlasové hry, články, kritiky a polemiky. Preložil viac ako 60 diel významných českých literárnych tvorcov (K. Čapek, B. Němcová,  J. Neruda, J. Drda, F. Hrubín, J. Očenášek, J. Balík, V. Dyk, F. Kožík, M. Kundera, J. Mahen, A. Lustig, F. Šrámek, V. Vančura a i.). Vo vydavateľstve Tatran sa zaslúžil o vydávanie dokumentárne cenných zborníkov o slov. spisovateľoch „v kritike a spomienkach“, ako redaktor divadelnej edície mal podstatný podiel na rozvoji pôvodnej slov. dramatickej tvorby.

    Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013