František Zima

Narodenie 28. 9. 1912 Szentes (Maďarsko)
Úmrtie 2005 • Pseudonym

  Ballangó János, Tono Topor
 • Životopis autora

  František ZIMA v Maďarsku používal meno Ferencz Sima . Po maturite v Nagykörösi (1932) absolvoval popri zamestnaní novinársku akadémiu a

  František ZIMA v Maďarsku používal meno Ferencz Sima. Po maturite v Nagykörösi (1932) absolvoval popri zamestnaní novinársku akadémiu a vysokú školu pre fotoreportérov v Budapešti. R. 1933 – 36  pracoval ako novinár v Alföldi Ujság v Szentesi, 1936 – 38 v časopise Szinházi Élet, 1938 – 44 Népszava, súčasne 1938 – 39 v Pesti Napló a Szinházi Magazin, 1939 Az Est, 1939 – 44 Pest v Budapešti, 1945 Kecskeméti Lapok, 1945 – 46 Népszava v Debrecíne, r. 1946 sa presťahoval na Slovensko, 1947 – 48 žil v Hornej Štubni a v Modre, 1948 – 49 pracoval na Povereníctve informácií a osvety, 1951 pracovník Matice slov. v Martine, od 1952 Čs. rozhlasu v Bratislave. V Maďarsku pôsobil ako divadelný novinár, autor filmových scenárov, sociológ, etnograf, spisovateľ pre mládež a humorista. Po príchode na Slovensko sa venoval zväčša tvorbe pre deti. Autor rozprávkových knižiekh Dobrodružstvá Janka Hraška doma a v rozprávkovej krajine (1947), Dobrodružstvá Janka Vtákoplacha, Žiburka (obe 1949). Pre staršie deti napísal prózy Trieda bojuje (1948) a Zlato v zemi (1951), ako aj rozhlasové hry Zlato v zemi (1951) a Vedomosti tetky Šárky (1953). Do maďarčiny preložil Jilemnického Kroniku, Hečkovu Drevenú dedinu a divadelnú hru pre deti od F. Greguša Ujo rojko. S J. Štefánikom pripravil učebnicu slovenčiny pre repatriantov Hovorím po slovensky (1948); podieľal sa na tvorbe viacerých slov.-maďarských slovníkových prác a učebníc. Humoreskami, satirami a scénkami prispieval do humoristických časopisov Sršeň a Roháč i do Čs. rozhlasu.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Trieda bojuje (1948)
  • Zlato v zemi (1951)

  Pre deti a mládež

  • Dobrodružstvá Janka Hraška doma a v rozprávkovej krajine (1947)
  • Dobrodružstvá Janka Vtákoplacha (1949)
  • Žiburka (1949)

  Odborná literatúra

  • Hovorím po slovensky (1948, s J. Štefánikom)

  Rozhlasová tvorba

  • Zlato v zemi (1951)
  • Vedomosti tetky Šárky (1953)
 • Literárna tvorba - preklad

  Do maďarčiny preložil Jilemnického Kroniku, Hečkovu Drevenú dedinu a divadelnú hru pre deti od F. Greguša Ujo rojko.

 

Obálka slniečka september 2013