František Oktavec

Narodenie 29. 12. 1917 Vrútky
Úmrtie 1. 8. 2009 • Pseudonym

  Vladimír Dunoš
 • Životopis autora

  R. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Martine, 1936 – 40 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Počas vojny pôsobil r. 1944 ako

  R. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Martine, 1936 – 40 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Počas vojny pôsobil r. 1944 ako hlásateľ Slobodného slov. vysielača, potom šéfredaktor časopisu Bojovník v Banskej Bystrici, 1945 – 48 bol tlačovým referentom na Ministerstve národnej obrany v Prahe, 1948 – 51 vedeckým pracovníkom a dočasným riaditeľom Ústavu SNP v Banskej Bystrici, 1951 – 53 šéfredaktorom periodík Matice slov., 1953 – 58 neperiodík Vydavateľstva Osveta v Martine, 1959 odsúdeny vo vykonštruovanom procese a do 1963 väznený. Po rehabilitovaní bol r. 1963 – 78 pedagógom na Strednej ekonomickej škole, od 1979 pracoval v Matici slov. v Martine, kde žije na dôchodku. Napísal knihu esejí Umenie zblízka (1953), doslovy do mnohých diel domácej i svetovej literárnej a dramatickej spisby, ako editor na vydanie pripravil Listy Gustáva K. Zechentera-Laskomerského (1983). Prekladal z ruštiny (N. G. Černyševskij, L. Rachmanov, V. Katajev, A. Bek, L. Pantelejev a i.), nemčiny (B. Brecht a i.) a češtiny (J. Fučík a i.). Autor textovej časti obrazových publikácií Slovenské rieky (1955), Orava (b. r.), Banská Bystrica (1957) a viacerých knižných prác, štúdií a článkov s tematikou SNP. Venoval sa aj divadelnej kritike, jazykovede a i. Početné príspevky z týchto oblastí publikoval v zborníkoch, bulletinoch a periodikách (Slov. týždenník, Kultúrny život, Slov. pohľady, Ľud, Ľudová tvorivosť, Pravda, Slov. divadlo, Tvorba a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Umenie zblízka (1953)

  Odborná literatúra

  • Orava
  • Slovenské rieky (1955)
  • Banská Bystrica (1957)

  Editorská činnosť

  • Listy Gustáva K. Zechentera-Laskomerského (1983)

 

Obálka slniečka september 2013