František Kubernát

Narodenie 5. 11. 1921 Ružomberok-Biely Potok
Úmrtie 28. 10. 2011 Brno • Pseudonym

  František Cecko-Kubernát
 • Životopis autora

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Martine. R. 1943 – 46 vojak slov. a dôstojník čs. armády, 1946 – 48 úradník na

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Martine. R. 1943 – 46 vojak slov. a dôstojník čs. armády, 1946 – 48 úradník na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave, 1949 – 81 ekonomický správca Odborného liečebného ústavu v Poprade-Kvetnici, od r. 1981 na dôchodku, žije v Brne. Záujem o archeológiu a dejiny sa odrazil v jeho literárnych prácach, keď sa predstavil ako autor historicko-dobrodružných románov pre deti a mládež Medenou stopou (1978) a Rysie kože (1981). Autor historického románu pre dospelých Pribina (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pribina (1996)

  Pre deti a mládež

  • Medenou stopou (1978)
  • Rysie kože (1981)

 

Obálka slniečka september 2013