František Kele

Narodenie 21. 3. 1936 Bratislava
Úmrtie 19. 10. 2014 Vysoké Tatry • Životopis autora

  Dcéra → Táňa Keleová-Vasilková. R. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 biológiu

  Dcéra → Táňa Keleová-Vasilková. R. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 biológiu a geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Najprv pracoval na Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrých, po štúdiách 1963 – 64 pôsobil ako učiteľ v Chomutove, 1965 – 72 stredoškolský prof., 1973 – 92 pracovník Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV, po r. 1992 pracovník kabinetu geografie Metodického centra v Bratislave. Venoval sa horolezectvu, účastník čs. i medzinárodných expedícií do veľhôr všetkých kontinentov sveta, organizátor športovo-vedeckých výprav a cestovateľ. O svojich športových výstupoch a vedeckých cestách uverejňoval príspevky v časopisoch Krásy Slovenska, Vysoké Tatry, Geografický časopis, Lidé a země, Príroda a spoločnosť a i. Vydával populárno-náučné knihy, cestopisy a fotografické publikácie: Haggar Kibe (1980), Krajina, ľudia, životné prostredie (1983), Everest – prvá československá expedícia na najvyššom vrchu sveta (spoluautor, 1986), Národný park Sagarmatha (s J. Drdošom, 1987), Noc na Aconcague (1987), Moje dotyky s Everestom (1990), Severný pól (spoluautor, 1991), Ostrovy a súostrovia Oceánie (s P. Mariotom, 1992), Ostrovy na začiatku sveta (s P. Mariotom, 1993), Cestopis trochu inak (spoluautor, 1995), Cesty snov (s Ľ. Keleovou, 1995), Návraty do Polynézie (s M. Musilom, 1996), Späť domov cez „Ropa nui“ (1996), Veľké dobrodružstvo (s B. Antalom, 1997), Madagaskarský denník (s M. Musilom, 1997), Návraty odchodov (s J. Leikertom a M. Mackovou, 1997), Od Mount Everestu po Korytnačie ostrovy (s P. Mariotom, 1998), Zem okolo nás (s P. Mariotom, 1999), Dni a noci pod Južným krížom (s Ľ. Keleovou, 2000), Tatry pre teba (2002), (Znovu)objavenie Antarktídy (2003), Rieka padajúca z neba (2005), Vysoké Tatry (2005), Najvyššie vrchy (2007), Po Štefánikových stopách. Návraty do Polynézie (2009), Milan Rastislav Štefánik (2010), Čilské poludníky (2010) a i. Autorsky spolupracoval pri vydaní encyklopédie Horolezectvo (1989), spoluautor viacerých fotografických publikácií (najmä o Vysokých Tatrách, vydaných v cudzích rečiach), učebníc zemepisu, krátkych filmov a školských diafilmov, autor statí o tvorbe a ochrane životného prostredia.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Haggar Kibe (1980)
  • Everest – prvá československá expedícia na najvyššom vrchu sveta (1986, spoluautor)
  • Národný park Sagarmatha (1987, s J. Drdošom)
  • Noc na Aconcague (1987)
  • Severný pól (1991, spoluautor)
  • Ostrovy a súostrovia Oceánie (1992, s P. Mariotom)
  • Ostrovy na začiatku sveta (1993, s P. Mariotom)
  • Cestopis trochu inak (1995, spoluautor)
  • Cesty snov (1995, s Ľ. Keleovou)
  • Návraty do Polynézie (1996, s M. Musilom)
  • Späť domov cez „Ropa nui“ (1996)
  • Madagaskarský denník (1997, s M. Musilom)
  • Návraty odchodov (1997, spoluautori J. Leikert, M. Macková)
  • Veľké dobrodružstvo (1997, s B. Antalom)
  • Od Mount Everestu po Korytnačie ostrovy (1998, s P. Mariotom)
  • Zem okolo nás (1999, s P. Mariotom, 1999)
  • Dni a noci pod Južným krížom (2000, s Ľ. Keleovou)
  • (Znovu)objavenie Antarktídy (2003)
  • Moje dotyky s Everestom (2009, 1.vydanie)
  • Po Štefánikových stopách. Návraty do Polynézie (2009)
  • Milan Rastislav Štefánik (2010)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  PASTIRČÁK, Daniel: Posledná rozlúčka s Ferkom Kelem. (Nekrológ). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru , roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 30
  PASTIRČÁK, Daniel: Posledná rozlúčka s Ferkom Kelem. (Nekrológ). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 30 – 31.

  SLÁVIKOVÁ, Anna: František Kele. Pre hory spával aj na balkóne. (Nekrológ). In: Sme, príloha Víkend,  25. 10. 2014, s. 10.

  ŠIMO, Marián: Keleho osudové everesty. (Nekrológ). In: Pravda, roč. XXIV, 25. 10. 2014, č. 246, s. 32 – 33.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Jedna otázka Františkovi Kelemu. Je cítiť Boha bližšie na Mount Evereste? In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 28.

  -r-: Stretnutie s Františkom Kelem. In: Knižná revue, roč. XX, 13. 10. 2010, č. 21, s. 2.

  SEITZOVá, Siliva: František Kele: Najvyššie vrchy (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 7. 11. 2007, č. 23, s. 3.

  SLÁVIKOVÁ, Anna – KELE, František: Stopy o výpravách vtlačené do kníh (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Stredoeurópska literárna cena Angelus (2014) za preklad prózy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) preloženú do poľštiny + cena čitateľov

 

Obálka slniečka september 2013