František Hlavička

Narodenie 10. 11. 1924 Opoj
Úmrtie 31. 7. 2005 Trnava • Pseudonym

  F. H. Agát
 • Životopis autora

  R. 1952 externe maturoval na strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 1958 – 63 študoval slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej a na Filozofickej

  R. 1952 externe maturoval na strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 1958 – 63 študoval slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1940 – 45 robotník vo Vlčkovciach a v Trnave, 1946 – 48 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1949 – 51 úradník Št. nakladateľstva v Bratislave, 1951 – 69 učiteľ a riaditeľ na základných, učňovských a ľudových školách umenia na viacerých miestach (Beckov, Bošáca, Stará Turá, Šoporňa, Báb, Majcichov, Križovany, Šúrovce, Dolný Kubín, Brestovany), 1969 – 84 stredoškolský prof. v Skalici, Senici a v Trnave, kde od r. 1985 žil na dôchodku, 1991 zakladateľ a šéfredaktor vydavateľstva PEGAS. Básne, krátke prozaické žánre a pedagogické články od r. 1947 publikoval v novinách a časopisoch. Intenzívnejšie sa básnickej tvorbe začal venovať v 70. rokoch. Autor zbierok básní Volanie (1971, upravené a rozšírené vydanie r. 1991), Promenáda (1992), Láska (1994). Ako autor pre deti pripravil zbierku veršíkov a rečňovaniek Riekanky (1993).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Volanie (1971, upravené a rozšírené vydanie r. 1991)
  • Promenáda (1992)
  • Láska (1994)

  Pre deti a mládež

  • Riekanky (1993)

 

Obálka slniečka september 2013