František Antonín Brázda

Narodenie 8. 10. 1898
Úmrtie 23. 12. 1988 Trenčín • Pseudonym

  Savo Ljubotrn
 • Životopis autora

  František Antonín Brázda r. 1908 – 10 navštevoval meštiansku školu, 1910 – 13 študoval na obchodnej škole v Prahe, 1913 – 16 v Hradci Královeé R. 1916 – 18 účastník prvej

  František Antonín Brázda r. 1908 – 10 navštevoval meštiansku školu, 1910 – 13 študoval na obchodnej škole v Prahe, 1913 – 16 v Hradci Královeé R. 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, 1919 – 20 pôsobil ako úradník na vojenskej správe v Trenčíne, 1920 – 21 Gazdodružstva v Horných Držkovciach, 1921 – 48 kníhkupec a podomový obchodník s knihami, 1921 – 33 žil v Drietome a 1933 – 48 v Zlatovciach, od 1948 predavač kníh v Trenčíne. Literárnej činnosti sa intenzívne venoval od r. 1927 ako autor umelecky nenáročnej poézie, ale najmä prozaických prác pre dospelých i deti, pokúsil sa aj o drámu. Zbierky noviel, poviedok, anekdôt a vtipov vydaval vlastným nákladom: Vojna povol, hej rup! (1927 – 28), Kafana v minaretu (1930), Rok v srbské škole, Srbsko v bouři (obe 1931), Psiny 1 – 2 (1932), Drn (1933), Babička z Číny (1934), Žena dvoch mužov (1935), Veliká láska (1936), Šeptaná propaganda (1946). Detstvo a mladosť poeticky stvárnil v zbierke Kniha básní (1931), ako dramatik sa prezentoval divadelnou hrou Agenti (1932), veselohrami Můj ideál blondýnka (1932), Hasiči idú (1934) a kupletom Alkohol (1965). V rkp. ostali jeho  dobrodružné prózy V hrdle Amazonky (1933), Čierne zlato (1959), Indiánske zlato (1979) a Zelené údolie (1982), ako aj ďalšie práce. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Vojna povol, hej rup! (1927 – 28)
  • Kafana v minaretu (1930)
  • Rok v srbské škole (1931)
  • Srbsko v bouři (1931)
  • Psiny 1 – 2 (1932)
  • Drn (1933)
  • V hrdle Amazonky (1933, rkp.)
  • Babička z Číny (1934)
  • Žena dvoch mužov (1935)
  • Veliká láska (1936)
  • Šeptaná propaganda (1946)
  • Čierne zlato (1959, rkp.)
  • Indiánske zlato (1979, rkp.)
  • Zelené údolie (1982, rkp.)

  Poézia

  • Kniha básní (1931)

  Dráma

  • Agenti (1932)
  • Můj ideál blondýnka (1932)
  • Hasiči idú (1934)
  • Alkohol (1965)

 

Obálka slniečka september 2013