• Životopis autora

  R. 1970 – 73 študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, 1973 – 79 slov. jazyk a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po

  R. 1970 – 73 študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, 1973 – 79 slov. jazyk a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1979 – 81 ako redaktor vo vydavateľstve Tatran, 1981 – 87 bol vedeckým ašpirantom, od 1988 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1996 – 97 prednášal slov. literaturu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vo vedeckej činnosti sa zaoberá problematikou modernej slov. poézie (M. Rúfus, J. Ondruš, J. Mihalkovič, I. Laučík a i.). Literárnovedné analýzy, kritiky a reflexie publikoval v odbornej tlači a v zborníkoch (Slov. literatúra, Tvorba a i.), preklady teoretických a esejistických textov publikoval časopisecky (J. Lotman, B. Groys a i.). Podieľa sa na pedagogickom spracovaní prehľadov slov. literatúry a jej prezentácii v zahraničí, spoluautor vydaní Čítame slovenskú literatúru 1 – 3 (1997 – 98), s P. Zajacom zostavil antológiu Od iniciatívy k tradícii (2005); autor knižného výberu svojich štúdií z rokov 1984 – 2000 Lektúry (2005) a monografie Fragmenty (2010) o problémoch literárnej kritiky a historiografie od 60. po 90. roky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

 • Monografie a štúdie o autorovi

  FERUSOVÁ, Zuzana: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Fedor Matejov: Lektúry). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10. ČERTÍK, Jozef
  FERUSOVÁ, Zuzana: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Fedor Matejov: Lektúry). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

  ČERTÍK, Jozef – MATEJOV, Fedor: Múzy akoby súčasnosti odopierali svoju priazeň (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013