Fedor Jesenský

Narodenie 9. 9. 1904 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 9. 4. 1949 Martin  • Životopis autora

    Strýko → Janko Jesenský, sestra → Zora Jesenská. R. 1918 – 25 študoval na gymnáziu v Martine, 1925 – 29 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách od r. 1929

    Strýko → Janko Jesenský, sestra → Zora Jesenská. R. 1918 – 25 študoval na gymnáziu v Martine, 1925 – 29 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách od r. 1929 sprvu advokátsky koncipient, neskôr samostatný advokát v Martine, súčasne r. 1939 redaktor časopisu Slov. hlas v Žiline, 1939 – 46 šéfredaktor Národných novín v Martine, v septembri – októbri 1944 zároveň pracovník tlačového odboru povstaleckej SNR v Banskej Bystrici. Po vojne r. 1945 – 48 bol prezidiálnym šéfom na Povereníctve informácií v Bratislave, po februari 1948 z politických dôvodov odvolaný, 1948 – 49 vedúci vydavateľského družstva Živena v Martine. Slov. novinár, redaktor, publicista, právny expert a vydavateľský pracovník, ktorý sa venoval aj prekladaniu umeleckej literatury. V tejto oblasti nadviazal na rodinnú rusofilskú tradíciu, prekladateľ z ruskej a sovietskej (L. Andrejev, A. P. Čechov, I. J. Erenburg, M. Gorkij, A. N. Ostrovskij, V. Panovová, I. S. Turgenev), aj francúzskej literatury (F. Copée, L. Delarue-Mardrusová, L. Hémon, P. a V. Margueritte, A. Maurois, G. Roy).

    Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013