Fedor Fridrich Ruppeldt

Narodenie 1. 6. 1886 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 25. 8. 1979 Žilina • Pseudonym

  Rodef Er.
 • Životopis autora

  R. 1896 – 98 študoval na ev. gymnáziu v Oberschützene, 1898 – 1904 na lýceu v Šoprone, 1904 – 07 teológiu a filozofiu na ev. teologickej

  R. 1896 – 98 študoval na ev. gymnáziu v Oberschützene, 1898 – 1904 na lýceu v Šoprone, 1904 – 07 teológiu a filozofiu na ev. teologickej akadémii v Šoprone, 1907 – 11 na univerzitách vo Viedni, v Lipsku, Budapešti a na akadémii New College v Edinburghu. Po štúdiách pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, 1921 – 47 bol farárom, 1947 – 52 biskupom západneho dištriktu ev. cirkvi v Žiline, kde od 1952 žil na dôchodku. Z jeho rozsiahleho a mnohostranného literárneho diela vynikajú politické a kultúrnohistorické práce, v ktorých zdovodňoval vytvorenie hospodárskeho, kultúrneho a politického centra v Turci (Hlavné mesto Slovenska, 1919; Národná koncentrácia, 1926; Koncentračné snahy slovenské do roku 1918, 1928; Teraz alebo nikdy, 1945 a i.). Je autorom básnickej zbierky Mati moja…! (1927). Ako literárny a hudobný historik, kritik a teoretik sa zaoberal dielom R. Wagnera, zo slov. spisovateľov P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, J. Jesenského a J. Škultétyho, s ktorými udržiaval korešpondenčný styk. Z angličtiny prekladal beletriu (J. Galsworthy, M. Twain),  publicistiku (R. W. Seton-Watson) i náboženskú literatúru (C. Headlem), bol plodným autorom náboženskej literatúry a publicistiky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Mati moja…! (1927)

  Literatúra faktu

  • Hlavné mesto Slovenska (1919)

  Odborná literatúra

  • Národná koncentrácia (1926)
  • Koncentračné snahy slovenské do roku 1918 (1928)
  • Teraz alebo nikdy (1945)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ZAJDEN, Michal: Dokumenty doby. Výsluch Fedora Ruppeldta. In: Tvorba , roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 84 – 87. KOVÁČOVÁ, Anna: Z denníka kaplána
  ZAJDEN, Michal: Dokumenty doby. Výsluch Fedora Ruppeldta. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 84 – 87.

  KOVÁČOVÁ, Anna: Z denníka kaplána F. F. Ruppeldta. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 7 – 19.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013