• Životopis autora

  Študovala na strednej škole v Košiciach, r. 1968 – 72 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove,

  Študovala na strednej škole v Košiciach, r. 1968 – 72 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde r. 1972 – 81 pôsobila ako asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry, od r. 1981 je vedeckou pracovníčkou Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa problematike súčasnej slov. prózy, osobitne sa zamerala na dielo V. Šikulu, napísala prácu Človek a dejiny v súčasnom slovenskom románe – sedemdesiate roky (1985), štúdie a články publikovala časopisecky, spolupracovníčka Kultúrneho života, autorsky prispela do  zborníka Literárne rozhľady (1986) a do knihy Umenie v službách totality 1948 – 1956 (2001), spoluzostavovateľka antológie Čítame slovenskú literatúru (1997). Pripravila knižný výber z poézie L. Laholu Ako jed škorpióna (1995), z denníkov R. Slobodu Z denníkov (2002) a z próz V. Šikulu Ornament a iné prózy (2006), z angličtiny preložila poetické pásmo T. Weisborna Prach (1985). Organizátorka amatérskeho recitátorstva na Slovensku, najmä Hviezdoslavovho Kubína. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Z denníkov (2002, výber z tvorby)

  Literárna veda

  • Človek a dejiny v súčasnom slovenskom románe – sedemdesiate roky (1985)
  • Literárne rozhľady-jencikova (1986, zborník)
  • Umenie v službách totality 1948 – 1956 (2001, zborník)

  Editorská činnosť

  • Ako jed škorpióna (1995, výber z poézie L. Laholu)
  • Čítame slovenskú literatúru (1997, antológia)
  • Ornament a iné prózy (2006, výber z próz V. Šikulu)

  Prekladateľská činnosť

  • Weisborn, T.: Prach (1985)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In:
  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 310.

  HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Ornament a iné prózy (zost. Eva Jenčíková). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 3.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Eva Jenčíková. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013