• Pseudonym

  Eva Záborská
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií pokračovala v štúdiu na Pedagogickom inštitúte v Trnave (1961 – 1964),
  Po absolvovaní stredoškolských štúdií pokračovala v štúdiu na Pedagogickom inštitúte v Trnave (1961 – 1964), potom vyštudovala popri zamestnaní odbor história – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964 – 1970). V r. 1959 – 1980 pôsobila ako učiteľka v Hradišti pod Vrátnom, Borskom Mikuláši a v Skalici, v r. 1980 – 1984 ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, v r. 1984 – 1998 vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry v Bratislave. Od r. 1995 súčasne prednášala dejiny slovenskej literatúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti je profesorkou na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzite, kde prednáša staršiu slovenskú literatúru a klasicizmus.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  V literárnohistorickom bádaní sa zameriava na problematiku staršej slovenskej literatúry a národného obrodenia,

  V literárnohistorickom bádaní sa zameriava na problematiku staršej slovenskej literatúry a národného obrodenia, predovšetkým na osobnosť Jána Hollého, ktorého dielo popri množstve vedeckých štúdií priblížila v monografiách Aký si Ján Hollý? a Ján Hollý (1785 – 1849). V monografii Stretnutie so starším pánom alebo tragédia Augustína Doležala podobne oboznámila s pomerne neznámym dielom tohto barokového autora. V súčasnosti dokončuje monografiu Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie. Vo výskumnej práci i v básnickej tvorbe nachádza podnety a inšpirácie v rodnom Záhorí. Pozornosť venuje minulosti a osobnostiam Senice (Literárna mozaika Senice), editorsky pripravila prácu Borský Mikuláš (1994). Svoj intenzívny vzťah k rodisku vyjadrila v básnických zbierkach Vôňa ZáhoriaNeprestanem Ťa hľadať a v knihe reflexií Ranné zamyslenia. Neskôr sa ako poetka predstavila zbierkou vyzretej duchovnej lyriky Stretlo ma svetlo (2009). Dlhoročne pôsobí v redakčnej rade vlastivedného dvojmesačníka Záhorie. Odborné práce publikuje v domácich i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Literatúra faktu

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  -NŠ-: Opäť sa rozdávali Ceny Fra Angelica. In: Katolícke noviny , roč. 133, 4. 3. 2018, č. 9, s. 20 – 21. ŠABÍK, Vincent: Eva
  -NŠ-: Opäť sa rozdávali Ceny Fra Angelica. In: Katolícke noviny, roč. 133, 4. 3. 2018, č. 9, s. 20 – 21.

  ŠABÍK, Vincent: Eva Fordinálová: Odklínanie Vajanského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 130 – 131.

  ZELINKA, Milan: Prečo Fordinálovej Odklínanie Vajanského? (Poznámka). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 2.

  RUSŇÁKOVÁ, Petra: pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej (Vedecký seminár). (Z vedeckého života). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 336 – 337.

  HAJKO, Dalimír: Eva Fordinálová / Odklínanie Vajanského (K 100. výročiu úmrtia).  (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 115 – 116.

  FERKO, Miloš: Zápas o návraty. Eva Fordinálová: Odklínanie Vajanského. K 100. výročiu úmrtia. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 175 – 176.

  ŠIKULA, Bystrík: Ceny slovenských pohľadov za rok 2016. Eva Fordinálová – literárna kritika a história. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 133.

  ŠEPITKOVÁ, Natália – FORDINÁLOVÁ, Eva: Načo sú také knihy, ktoré nepozdvihnú ducha.  (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 132, 29. 1. 2017, č. 4, s. 10.

  ŠAH: Eva Fordinálová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 155.

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny: Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Eva Fordinálová: Tajomné pramene v nás. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 150 –  152.

  JUDINYOVÁ, Jana: Eva Fordinálová: Tajomné pramene v nás. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  134 – 135.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

  JUDINYOVÁ-BABIRÁTOVÁ, Jana: Hollého pravé slovo v pravý čas (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 16. 1. 2008, č. 2, s. 12.

  VOJTECH, Miloslav: Nová monografia venovaná Jánovi Hollému (Eva Fordinálová: Ján Hollý (1785 – 1849). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

  KRAUS, Cyril: Aká si, Eva Fordinálová? (K šesťdesiatke prof. PhDr. Evy Fordinálovej, CSc.). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č.1, s. 64 – 66.

  HEVEŠIOVÁ, Jana – FORDINÁLOVÁ, Eva: Náš svet je zo všetkých najlepší (Rozhovor s Evou Fordinálovou o Augustínovi Doležalovi). In: Knižná revue, roč. V, 26. 4. 1995, č. 7, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fra Angelica 2018 (za zásluhu o prínos k rozvoju kresťanskej kultúry na Slovensku)

 

Obálka slniečka september 2013