• Životopis autora

  Publicista, scenárista, politológ a popularizátor modernej vedy Eugen Gindl sa narodil 2. februára 1944 v Bratislave. Po štúdiu na Katedre

  Publicista, scenárista, politológ a popularizátor modernej vedy Eugen Gindl sa narodil 2. februára 1944 v Bratislave. Po štúdiu na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ukončil ho v roku 1968) pokračoval v štúdiu publicistiky a politológie v západnom Berlíne. Do roku 1983 pôsobil ako reportér týždenníka Život a v rokoch 1983 – 1989 bol publicistom a scenáristom v slobodnom povolaní. Od roku 1989 je šéfredaktorom prírodovedného časopisu Kozmos. V rokoch 1994 – 2000 bol šéfredaktorom slovenských Stredoeurópskych novín (príloha denníka SME). Po mimoriadnom úspechu televízneho filmu z horolezeckého prostredia Vynes na horu svoj hrob (scenár – 1979; réžia Jozef Zachar) sa verejnosti znovu výrazne pripomenul ako aktivista občianskych ekologických združení a editor i spoluautor samizdatu Bratislava nahlas (1987). V jeseni 1989 bol členom prvého Koordinačného výboru VPN a v roku 1990 založil tlačovú platformu VPN, politický týždenník Verejnosť. Stal sa zároveň jeho prvým šéfredaktorom. V roku 1997 sa podieľal na založení mesačníka OS (Občianska spoločnosť) a bol jeho prvým redaktorom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Piknik na lietajúcom koberci (2005)

  Literatúra faktu

  • Moje mesto (2014, zost.)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Vynes na horu svoj hrob (1979, spoločné dielo: O. Sliacky,  E. Gindl)
  • Celý svet nad hlavou (1980)
  • Chuť vody (1982)
  • Hĺbkový rekord (1986)
  • Právo na minulosť (1988)
  • Keď hviezdy boli červené (1989)
  • Návrat bocianov (2007)

  Rozhlasová tvorba

  • Vynes na horu svoj hrob (1977, spoločné dnielo: O. Sliacky, E. Gindl)
  • Hĺbkový rekord (1978)
  • Šamajov memoriál (1978, spoločné dielo: E. Gindl, O. Sliacky)
  • Na koľajniciach (1979)
  • S pravidelným odletom (1979)

  Publicistika

  Iné

  • Nanga Parbat North (1979, spoločné dielo: E. Gindl, P. Valovič)
  • Čelom vzad, ozvena! (2015, 1.vydanie)
 • Charakteristika tvorby

  Po prvý raz sa verejnosť výrazne konfrontovala s autorským menom Eugen Gindl po uvedení televízneho filmu Vynes na horu svoj hrob (1979), ktorý je

  Po prvý raz sa verejnosť výrazne konfrontovala s autorským menom Eugen Gindl po uvedení televízneho filmu Vynes na horu svoj hrob (1979), ktorý je štúdiovou rekonštrukciou tragickej udalosti vo výprave slovenských horolezcov na jednu z Himalájskych osemtisícoviek v roku 1971. Typicky gindlovská téma – dilema prospechu a obete: Po ťažkom zranení jedného z účastníkov výpravy riešili ďalší dvaja tragickú otázku – Počkať, kým zomrie, a riskovať tým vlastný život, alebo nechať zraneného horolezca pod vrcholom samého...? Tak hlboko ľudsky, neideologicky vystavaný moral impact neumožnila autorovi len téma – do istej miery výlučná. Bol to práve autor sám, kto volil, lebo nielen autor volí tému, ale aj téma volí autora (Alexander Matuška). Celoživotný zástoj Eugena Gindla, nielen v scenáristike, ale najmä v žurnalistike a publicistike, potvrdzuje, že to nebola náhoda ani arbitrárny akt. S niečím podobným sa u Gindla stretávame opäť po dvadsaťročí, v roku 1990 vo filme Keď hviezdy boli červené (1990, réžia a spoluautorstvo scenára Dušan Trančík). Ten rozpráva o období od konca štyridsiatych rokov až po okupáciu Československa v auguste 1968. Na príbehu váhavého a nesmelého Jožka Brezíka sleduje osudy ľudí – spolutvorcov i obetí morálneho rozvratu, ktorý sa v Československu presadil v päťdesiatych rokoch, aby po krátkom období svätej nádeje znovu ovládla medziľudské vzťahy pod pásmi tankov z augusta 1968. Tvorcovia dokončovali dielo v slobodných podmienkach roku 1990 – no problémom sa stalo jeho prijatie: politicko-ideologické klišé tých čias sa zháčilo v údive nad týmto umbra mundi – kinematografickým mihotom sveta ľudskej neopatrnosti, ilúzií a precitnutia z nich. Neprekvapuje, že tento aspekt zvýrazňuje kritik aj vo vzťahu ku Gindlovej „pozdnej“ bilancujúcej poézii: „Priamočiarosť Gindlových básní, záujem o tie najpálčivejšie traumy sveta a súčasne akási nádejou naplnená fascinácia múdrosťou Východu, úspornosť v metaforickom vyjadrovaní pripomína pozdnú poéziu Allena Ginsberga“ (P. Macsovszky).

  Peter Valček

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  E. von Däniken: Stratégia bohov (1995)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Eugen Gindl – 75). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 156 – 157. BODACZ, Bohuš: Eugen Gindl /

  ŠAH: Pripomíname si (Eugen Gindl – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 156 – 157.

  BODACZ, Bohuš: Eugen Gindl / Čelom vzad, ozvena! (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 118 – 119.


  MIKŠÍK, Matúš: Po polčase 0:2 (Gindl, Eugen: Čelom vzad, ozvena!) Recenzia. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 38.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK 2008, s. 120.

  VANOVIČ, J.: Na slovo s Eugenom Gindlom. Slovensko nie je bizarná krajina (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), č. 2 – 3 (2008), s. 3 – 7.

  LESAY, I.: Jedným vývoj prináša osoh, druhí sú obeťami. Eugen Gindl, novinár, spisovateľ a scenárista (Rozhovor). In: Slovo: spoločensko-politický týždenník, roč. IX, č. 26 – 27 (2007), s. 5 – 7 .

  CHMELÁR, Eduard: Fedor Gál – Eugen Gindl: Two up. 39 mailov o svete, v ktorom žijeme (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 24. 5. 2006, č. 11, s. 1.

  REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1997, 2001). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 2, s. 49 – 51.

  TURAN, Andy: Eugen Gindl: Piknik na lietajúcom koberci (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 102.

  Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1. Bratislava : Veda, 1989, s. 416.

  MLČOUŠEK, V.: Hĺbková sonda do svedomia spoločnosti (Eugen Gindl, Stanislav Párnický). In: Pravda, roč. 67, č. 19 (23. 1. 1986), s. 5.

  OBUCH, A.: Hĺbka výpovede (Eugen Gindl, Stanislav Párnický). In: Smena, roč. 39, č. 19 (23. 1. 1986), s. 6.

  VDVOJÁK, J. – DRUGOVÁ, E.: VII. festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Bratislava 1981, s. 9.

  ŽILKOVÁ, M.: Nesklamali. Rozhlasová hra Ondreja Sliackeho a Eugena Gindla S pravidelným odletom. In: Pravda, roč. 61, č. 294 (12. 12. 1980), s. 5.

  SLIACKY, O.: Na koľajniciach. In: Nové slovo, roč. 21, č. 40 (1979), s. 15.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Eugena Gindla považujem nielen za priateľa, ale aj za jednu z tých osobností, ktoré zásadným spôsobom formovali a natrvalo ovplyvnili moje

  Eugena Gindla považujem nielen za priateľa, ale aj za jednu z tých osobností, ktoré zásadným spôsobom formovali a natrvalo ovplyvnili moje vnímanie sveta. Tí, ktorí Gindla poznajú osobne, určite budú so mnou súhlasiť, že v jeho pokoji a názoroch sa skrýva múdrosť dávnych čias. O Eugenovi si dokážem predstaviť, že sedí pred nejakou čajovňou alebo kaviarňou, v niektorej zo zaprášených ulíc Káhiry, Kábulu či Madrasu a zabáva svoju spoločnosť príbehmi, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani autori Tisíc a jednej noci. Eugen Gidl sa síce narodil v Bratislave, no jeho stredoškolské štúdia a mladosť sú späté s Liptovským Mikulášom – a teda aj s vysokohorskou prírodou.

  Peter Macsovszky

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Najlepšími prognostikmi, ktorí dovideli do 21. storočia, neboli vedci, ale dvaja literáti – Orwell a Huxley. Orwell prorokoval spoločnosť, ktorá

  Najlepšími prognostikmi, ktorí dovideli do 21. storočia, neboli vedci, ale dvaja literáti – Orwell a Huxley. Orwell prorokoval spoločnosť, ktorá bude čoraz rafinovanejšie kontrolovaná, Huxley predpokladal, že čoraz viac ľudí sa ocitne na okraji spoločnosti, kde ich bude treba nielen živiť, ale odviesť ich pozornosť od situácie, v akej žijú – teda uzabávať ich. Obe vízie sa dnes splietajú ako vrkoč. Znepokojuje ma najmä pasivita. Je ťažké zmobilizovať sa k nejakej akcii, no ešte ťažšie je primať ľudí, aby sa pridali, urobili niečo konkrétne v rámci možností, ktoré tu sú. Vystúpiť, zísť sa, napísať petíciu... Sú aj pozitívne príklady: protest občanov proti výškovej budove na Šancovej ulici v Bratislave nebola veľká akcia, ale čiastočne uspela. Napriek tomu, že investori aktivistov zastrašovali, napriek rozporuplným rozhodnutiam úradníkov mesta. Škoda, že takéto témy nie sú príťažlivé pre verejnoprávnu telku, vraj „kto to bude pozerať“? Občianska publicistika v kľúčových médiách je čoraz bezzubejšia. Najmocnejší ekonomickí hráči na scéne sú takmer anonymní a aj preto nedotknuteľní. Slovenský dokumentárny film zachraňuje niekoľko talentovaných samorastov. Pritom žijeme vo svete, v ktorom sa témy pre dokumentárne filmy rodia ako na bežiacom páse.

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  India Ty pokrčený oltár odvrátená strana planéty Tvoja chudoba chráni svet pred sebazničením Bojím sa, že

  India

  Ty pokrčený oltár

  odvrátená strana planéty

  Tvoja chudoba chráni svet

  pred sebazničením

  Bojím sa, že raz

  keď budeš sýta a vypasená

  grgať pred Rámom

  uväzneným vo farebnej televízii

  nebadane sa začne koniec

  tejto civilizácie

   

  Andhrapradéš (1978)

   

  WOW!

  Úsporná správa o krátkom pohostinskom vystúpení súboru Homo sapiens sapiens na planéte Zem (úryvok)

  Drnčiace struny V chladnúcom hrnci kozmu V útlej

  maternici multiverza

  kde opäť váhavo

  dozrieva Boh plný obáv

  Tuší že tentoraz ho perfídni anjeli

  páriaci sa s potomkami Adama a Evy

  spod dohola obratého pooblamovaného stromu

  poznania

  vyženú do Afganistanu (alebo do Iraku)

  Spolu so Satanom nahých neozbrojených

  Aby si vyžrebovali pohlavie A na rozvalinách raja

  V pote tváre dorábali Chlieb svoj každodenný

  Scelili dobro so zlom

  A zaľudnili svet vylepšeným prorotypom

  Druhu

  Homo sapiens sapiens sapiens…

  Až na veky vekov

  AMEN

   

  WOW!

  Na dvere klope nová

  reality šou!

   

  Bratislava (23. mája 2001)

   

  Ramešváram

  Popíjal som mútny čaj a zopätými dlaňami

  zdravil brahmánov s volskými očami

  Zomknutý zástup mužov

  našľapujúcich toporne a jednoliato premiestňoval na vlastných pleciach

  ukrutnú ťarchu zostarnutého zlata Šivu

  (ľahostajného Stvoriteľa a láskavého Ničiteľa)

  Do dlaní vysúvajúcich sa spod zeme som spúšťal

  nehlučné matné mince

  Pod prastarým banijámom som nazrel do bielych očí slepého žobráka

  a ustrnul

  V tej chvíli som pochopil, že India by mohla zrazu otvoriť

  strašné tretie oko

  uprostred zošúvereného čela

  zjednotiť dobro so zlom

  a zahubiť svet

  Zavrel som oči a zazrel seba

  smiešneho v brnení nepotrebných vecí

  a myšlienok

  Vrátil som sa do hotela Vypol krútiaci sa ventilátor

  a do denníka si zapísal jedinú vetu:

  Napriek tuctu vakcín sa vrátiš domov nakazený

  nádejou, že budeš aspoň o trochu

  lepší.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013