Ervín Lazar

Narodenie 6. 11. 1905 Spišská Nová Ves
Úmrtie 5. 10. 1988 Prešov • Životopis autora

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Spišskej Novej Vsi študoval r. 1925 – 29 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1930

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Spišskej Novej Vsi študoval r. 1925 – 29 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1930 – 32 pôsobil ako stredoškolský prof. na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1932 – 45 prof. ev. kolegiálneho gymnázia v Prešove, bol pracovníkom Mestského múzea v Sabinove, vedúcim kabinetu cudzích jazykov na Krajskom pedagogickom ústave, od 1953 pedagógom na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove. Venoval sa problematike dejín slov. literatúry so zameraním na východoslov. región. Svoj výskum orientoval najmä na tých spisovateľov, ktorí pôsobili v Prešove a jeho okoli (J. Záborský, P. O. Hviezdoslav, J. G. Tajovský, B. Nosák-Nezabudov, J. Koreň a i.). Autor monografií (Prešovské študentské roky P. O. Hviezdoslava a i.), štúdií (Belo Klein-Tesnoskalský, Bohuš Nosák-Nezabudov, J. W. Goethe v slovenskej literatúre, Starý literárny Šariš, Šariš v literatúre a i.), početných odborných článkov a recenzií. Napísal monografiu Jonáš Záborský (1956). Zaoberal sa Hviezdoslavovými prekladmi z nemeckej poézie i jeho po nemecky písanými básňami, ohlasmi diela J. W. Goetheho v slov. literatúre, inojazyčnou tvorbou J.  Chalupku, prekladmi P. J. Šafárika a slov.-ukrajinskými literárnymi vzťahmi.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Prešovské študentské roky P. O. Hviezdoslava
  • Jonáš Záborský (1956)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 296.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013