Emília Boldišová

Narodenie 11. 10. 1954 Šumperk (Česko)
Úmrtie 18. 12. 2003 Sharm El Sheik (Egypt)

Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Rodné meno

  Barbíriková
 • Životopis autora

  Emília Boldišová po absolvovaní knihovníctva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako stredoškolská učiteľka, odborná

  Emília Boldišová po absolvovaní knihovníctva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako stredoškolská učiteľka, odborná pracovníčka v oblasti vedecko-technických informácií v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, redaktorka periodík Koridor, Zmena, Slov. pohľady, Slov. národne noviny, pracovala v Slov. televízii a spolupracovala so Slov. rozhlasom. Členka Federálnej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie a po vzniku Slov. republiky prvá predsedníčka Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie. Básne publikovala v časopisoch, rozhlase a v knižných antológiách, samostatne vydala zbierku Tma a spiatky (1997), prekladateľka poézie lašského básnika Ondru Lysohorského. Ako publicistka reflektovala kultúrne, umelecké a spoločenské témy súčasnosti. V scenáristickej rozhlasovej a televíznej tvorbe, v reláciách a dokumentárnych filmoch priblížila kultúrny a duchovný odkaz významných osobností literárneho, umeleckého a vedeckého života (M. Rúfus, M. Válek, S. Veigl, O. Lysohorský, V. Zamarovský, S. Pohánka, E. Kramár a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Tma a spiatky (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JANÍK, Pavol – LUKY, Jozef – BÁBIK, Ján: Ľútoriadky za Emíliou Boldišovou. (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  JANÍK, Pavol – LUKY, Jozef – BÁBIK, Ján: Ľútoriadky za Emíliou Boldišovou. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 3, s. 119 – 122.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Svetloslav Veigl ZA EMÍLIOU BOLDIŠOVOU Červené more Ťa zlomilo. Teba, čo nemohlo Ťa zlomiť more červené. Červená je Tvoja
  Svetloslav Veigl

  ZA EMÍLIOU BOLDIŠOVOU

  Červené more
  Ťa zlomilo.
  Teba,
  čo nemohlo Ťa zlomiť
  more červené.

  Červená je Tvoja
  láska horúca
  ku priamej ceste.

  Padli mi žeravé kliešte
  priamo do srdca.

  (In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 3, s. 122.)

  ---------------

       Významnou aktivitou Emílie Boldišovej bola jej rozhlasová tvorba. Venovala sa predovšetkým kráľovskému umeleckému žánru – fíčru. Prejavila sa ako ambiciózna autorka, ktorá sa nikdy predčasne neuspokojila s vytvorenou reláciou. Do poslednej chvíle pretvárala umelecko-publicistické pásma, dopĺňala ich novými a novými materiálmi, ešte aj počas nahrávania prichádzala s nápadmi a podnetmi.

  (JANÍK, Pavol – LUKY, Jozef – Bábik, Ján: Ľútoriadky za Emíliou Boldišovou.
  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 3, s. 119 – 122.)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013