Emil Oliver Bakoš

Narodenie 4. 2. 1926 Pukanec
Úmrtie 13. 9. 2009 Bratislava • Životopis autora

  Emil Oliver Bakoš v r. 1940 – 45 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1945 – 51 filozofiu, psychológiu a estetiku na Filozofickej fakulte

  Emil Oliver Bakoš v r. 1940 – 45 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1945 – 51 filozofiu, psychológiu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil sústavne v Bratislave: r. 1951 – 56 ako odborný asistent na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK, 1960 – 68 vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV, 1970 – 73 Filmového ústavu, 1974 – 76 Slov. rozhlasu a napokon 1976 – 83 Výskumného ústavu kultúry, od 1983 na dôchodku. Venoval sa umedovednému, sociologickému a kulturologickému bádaniu i prozaickej tvorbe. Autor knihy o maliarovi Edmundovi Gwerkovi (1961) a editor jeho prác O umení (1975), o ňom vydal naposledy životopisný román Sám kráčam k výšinám (2000); autor katalógov výstav viacerých slov. výtvarných umelcov. Pripravil publikáciu Literárno-historické a kritické práce Dr. Alžbety Gollnerovej-Gwerkovej (2003). V oblasti sociológie kultúry skúmal problémy pôsobenia rozhlasu, filmu a televizie na príjemcu, o čom spracoval osobitné výskumné správy. Ako obdivovateľ a znalec dejín Banskej Štiavnice vydal historizujúci román – tetralógiu o návšteve cisára Františka I. v Banskej Štiavnici a v Kremnici r. 1751 pod názvami Obdivuhodná legenda, Príchod jeho majestátu, Najväčšia cisárska návšteva, V službách majestátu (1997 – 99). V rkp. má spracovanú tetralógiu o známej baníckej akadémii v Banskej Štiavnici a o jej profesoroch, z ktorej vyšla 1. časť Vivat academia (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Obdivuhodná legenda, Príchod jeho majestátu, Najväčšia cisárska návšteva, V službách majestátu (1997, tetralógia, 1997 – 99)
  • Sám kráčam k výšinám (2000, životopisný román o E. Gwerkovi)
  • Vivat academia (Nech žije štiavnická banská akadémia) (2003, prvá časť plánovanej tetralógie)

  Odborná literatúra

  • Edmund Gwerk (1961)
  • Literárno-historické a kritické práce Dr. Alžbety Gollnerovej-Gwerkovej (2003, pripravil E. O. Bakoš)
  • Korešpondencia Edmunda Gwerka s Jenny Gurnesevits (2009)

  Editorská činnosť

  • O umení (1975, práce E. Gwerka, editor E. O. Bakoš)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Emil Oliver Bakoš – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 156 – 157.

 

Obálka slniečka september 2013