• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Český jazyk
  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  Manželka → Daniela Lehutová. R. 1942 – 51 študoval na Spolkovom slov. gymnááziu v Piešťanoch, 1951 – 56 na Divadelnej fakulte Akadémie

  Manželka → Daniela Lehutová. R. 1942 – 51 študoval na Spolkovom slov. gymnááziu v Piešťanoch, 1951 – 56 na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1956 – 61 ako redaktor vydavateľstva Tatran, 1961 – 66 interný ašpirant, od 1966 pracovník oddelenia divadla a filmu Ústavu slov. literatúry SAV, 1962 – 64 redaktor časopisu Slov. divadlo v Bratislave. Divadelné a filmové kritiky publikoval najmä v časopisoch Slov. pohľady, Kultúrny život, Film a doba, Mladá tvorba a Divadlo, odborné štúdie v Slov. divadle. Vo filmovej oblasti spracoval tematiku SNP (Povstalecká tematika v slovenskom filme, 1962), je spoluautorom niekoľkých publikácií o slov. kultúre (Slovenská kultúra 1945 – 1965, 1965 a i.), divadle (Kapitoly z dejín slovenského divadla, 1967; Zákutia a výslnia polstoročia slovenskej drámy, 1997; Dramatik Jonáš Záborský, 1998 a i.) a filme (Základy filmovej výchovy, 1969 a i.). Zostavil antológiu Štyri hry slovenskej moderny (1973), na vydanie pripravil dielo J. Hudeca Drámy (1997 – 98), prekladal z ruštiny (A. K. Dživilegov, O. Kornijčuk, S. Ejzenštejn, G. N. Bojadžijev a i.), poľštiny a z češtiny. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Povstalecká tematika v slovenskom filme (1962, Slovenská kultúra 1945 – 1965, 1965 a i.)
  • Slovenská kultúra 1945 – 1965 (1965, spoluautor)
  • Kapitoly z dejín slovenského divadla (1967)
  • Základy filmovej výchovy (1969)

  Literárna veda

  • Zákutia a výslnia polstoročia slovenskej drámy (1997)
  • Dramatik Jonáš Záborský (1998)

  Editorská činnosť

  • Drámy (1997 – 98, dielo J. Hudeca)
  • Štyri hry slovenskej moderny (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POLÁK, Milan: Kritik, ktorý tu bude chýbať (Za Emilom Lehutom). (Ľútoriadky). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 126 – 128.
  POLÁK, Milan: Kritik, ktorý tu bude chýbať (Za Emilom Lehutom). (Ľútoriadky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 126 – 128.

  -red-: Vianočná cena Matice slovenskej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 159.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Vianočná cena Matice slovenskej za rok 2000

 

Obálka slniečka september 2013