Emil Korba

Narodenie 1. 5. 1930 Bardejov
Úmrtie 27. 10. 1978 Bardejov • Životopis autora

  R. 1941 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, r. 1949 – 53 na Cyrilometodskej katolíckej teologickej fakulte v Litoměřiciach. R. 1953 pôsobil ako asistent a 1954 – 55

  R. 1941 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, r. 1949 – 53 na Cyrilometodskej katolíckej teologickej fakulte v Litoměřiciach. R. 1953 pôsobil ako asistent a 1954 – 55 správca knižnice na Cyrilometodskej katolíckej teologickej fakulte, r. 1959 – 62 gr. k. farár v Otročíne, Bečove nad Teplou, Krásnom Údolí, r. 1962 – 63 farár a 1963 – 70 arcibiskupský notár v Starej Boleslavi, po návrate na Slovensko v období normalizácie od r. 1970 šéfredaktor gr. k. tlače v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, r. 1976 – 78 Katolíckych novín v Bratislave, r. 1978 redaktor náboženských gr. k. časopisov Slovo a Blahovistnik v Košiciach. R. 1951 – 68 sa angažoval v režimistickom Mierovom hnutí katolíckych duchovných, od r. 1971 v prototalitnom Združení katolíckeho duchovenstva Pacem in terris. Od r. 1946 publikoval verše v periodikách Mladá tvorba, Plameň, Slov. pohľady a Tvorba, krátke prozaické útvary a poviedky v časopise Sloboda. Autor básne Z Prahy a domova (1952), výber z jeho básní vyšiel v zbierke Spev o ružiach (1968). V knihe Bardejovské profily (1952) spracoval biografie J. Andraščíka, V. Kélera a J. Kella-Petruškina, bol autorom príspevkov z kultúrnych dejín Bardejova a Šariša. Venoval sa náboženskej spisbe, napr. zostavoval Kalendáre gréckokatolíkov (1969 – 70), Kalendáre Slova (1971 – 74), Gréckokatolícke kalendáre (1977 – 78).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Z Prahy a domova (1952)
  • Spev o ružiach (1968)

  Odborná literatúra

  • Bardejovské profily (1952)
  • Kalendáre gréckokatolíkov (1969, 1970)
  • Kalendáre Slova (1971, 1972, 1973, 1974)
  • Gréckokatolícke kalendáre (1977, 1978)

 

Obálka slniečka september 2013