• Životopis autora

  R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Prahe-Smíchove, 1947 – 52 češtinu, dejepis a slovanskú filológiu na Filozofickej fakulte Karlovej

  R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Prahe-Smíchove, 1947 – 52 češtinu, dejepis a slovanskú filológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1951 – 52 pôsobil ako prof. na strednej škole v Jestřebí, po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby bol r. 1954 – 68 redaktorom v nakladateľstve Naše vojsko, 1968 – 70 v literárnom mesačníku Plamen v Prahe, 1971 – 91 prekladateľ v slobodnom povolaní, 1970 – 71 a 1991 – 92 prednášal slov. literatúru na Pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem, 1992 – 93 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, žije v Prahe-Smíchove. Český slovakista, ktorý sa zaoberal najmä popularizáciou slov. literatúry a prekladateľstvom. Kapitolami z dejín slov. literatúry 20. stor. prispel do syntézy Přehledné dějiny literatury 1 – 3 (1971, 1991 – 97), tematiku Prahy ako kultúrneho centra pre formovanie niektorých slov. spisovateľov a ich vzťahy k nej spracoval v monografii Druhý domov (1998), napísal viacero štúdií o Jánošíkovi, zbojníkoch, o slov. prvkoch a stopách v českej kultúre a literatúre, tejto problematike sa od r. 1959 intenzívne venoval v literárnej publicistike v českých a slov. časopisoch a novinách. Jeden z najplodnejšich prekladateľov zo slov. literatúry, zameral sa predovšetkým na medzivojnovu prozaickú tvorbu, do češtiny preložil romány M. Urbana (Živý bič, Výkřiky bez ozvěny) a J. C. Hronského (Člověk milión, Sedm srdcí, Chléb), prózy I. Horvátha, Ľ. Ondrejova, F. Švantnera, J. Jesenského, M. Th. Mitrovského, M. Kukučína. Zo súčasných slov. autorov prekladal najmä V. Šikulu (S Rozárkou, Mistři, Muškát, Vilma, Žluva, Voják a i.), ako aj prózy A. Chudobu, J. Johanidesa, K. Jarunkovej, P. Jaroša, V. Bednára, I. Habaja, J. Puškáša, O. Feldekovej, R. Slobodu, L. Balleka, J. Satinského, P. Vilikovského, A. Baláža, D. Kužela a i. Zostavil viacero poviedkových a novelistických antológií z produkcie súčasných slov. prozaikov, napr. Stopy (1975), V proudech času (1984), Lampa s růžovým stínidlem (1988), Pět slovenských novel (1989), ktoré – podobne ako preklady – doplnil doslovmi, vysvetlivkami a medailónmi. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Přehledné dějiny literatury 1 – 3 (1971, 1991 – 97)
  • Druhý domov (1998)

  Editorská činnosť

  • Stopy (1975, antológia)
  • V proudech času (1984)
  • Lampa s růžovým stínidlem (1988)
  • Pět slovenských novel (1989)

  Prekladateľská činnosť

  • Hronský, J. C.: Člověk milión
  • Hronský, J. C.: Chléb
  • Hronský, J. C.: Sedm srdcí
  • Šikula, V: Žluva
  • Šikula, V.: Mistři
  • Šikula, V.: Muškát
  • Šikula, V.: S Rozárkou
  • Šikula, V.: Voják
  • Urban, M.: Výkřiky bez ozvěny
  • Urban, M.: Živý bič
  • Ballek,L.: Lesní divadlo (1990)
  • Smrek, J.: Bacardi (2012)
  • Sloboda, R.: Rozum (2013)
 • Literárna tvorba - preklad

  Jeden z najplodnejšich prekladateľov zo slov. literatúry, zameral sa predovšetkým na medzivojnovu prozaickú tvorbu, do češtiny preložil romány M.
  Jeden z najplodnejšich prekladateľov zo slov. literatúry, zameral sa predovšetkým na medzivojnovu prozaickú tvorbu, do češtiny preložil romány M. Urbana (Živý bič, Výkřiky bez ozvěny) a J. C. Hronského (Člověk milión, Sedm srdcí, Chléb), prózy I. Horvátha, Ľ. Ondrejova, F. Švantnera, J. Jesenského, M. Th. Mitrovského, M. Kukučína. Zo súčasných slov. autorov prekladal najmä V. Šikulu (S Rozárkou, Mistři, Muškát, Vilma, Žluva, Voják a i.), ako aj prózy A. Chudobu, J. Johanidesa, K. Jarunkovej, P. Jaroša, V. Bednára, I. Habaja, J. Puškáša, O. Feldekovej, R. Slobodu, L. Balleka, J. Satinského, P. Vilikovského, A. Baláža, D. Kužela a i.
  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Zostavil viacero poviedkových a novelistických antológií z produkcie súčasných slov. prozaikov, napr. Stopy (1975), V proudech času (1984), Lampa s
  Zostavil viacero poviedkových a novelistických antológií z produkcie súčasných slov. prozaikov, napr. Stopy (1975), V proudech času (1984), Lampa s růžovým stínidlem (1988), Pět slovenských novel (1989), ktoré – podobne ako preklady – doplnil doslovmi, vysvetlivkami a medailónmi.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Emil Charous. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 1977). In: Romboid , roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 141.
  KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Emil Charous. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 1977). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 141.

  iStock: Zomrel Emil Charous, propagátor a prekladateľ slovenskej literatúry v Česku. In: Nový čas, 12. 1. 2017.
  https://www.cas.sk/clanok/497210/zomrel-emil-charous-propagator-a-prekladatel-slovenskej-literatury-v-cesku/

  ŠAH: Emil Charous – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 318.

  ŠAH: Emil Charous – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317.

  KNĚZEK, Libor: Praha a slovenská literatúra. Emil Charous: Druhý domov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 116 – 117.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013