Emil Boleslav Lukáč

Narodenie 1. 11. 1900 Hodruša-Hámre
Úmrtie 14. 9. 1979 Bratislava • Pseudonym

  Boleslav
 • Životopis autora

  Emil Boleslav LUKÁČ v r. 1910 – 18 študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnici, 1918 – 22 na Ev. teologickej vysokej škole a súčasne od 1919

  Emil Boleslav LUKÁČ v r. 1910 – 18 študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnici, 1918 – 22 na Ev. teologickej vysokej škole a súčasne od 1919 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1922 – 24 literatúru a ev. teológiu na Sorbonne v Paríži, 1928 na ev. teologickej fakulte v Lipsku. Ako kaplán pôsobil na viacerých miestach, bol tajomníkom Ev. generálnej cirkvi pre odbor mládeže, 1926 – 36 prof. na Hudobnej a dramatickej škole, 1933 – 47 prof. na dievčenskom gymnáziu, 1947 – 50 prednostom odboru na Povereníctve školstva a osvety, 1950 – 55 pracovníkom Slov. múzea, 1955 – 65 korektorom Západoslov. tlačiarní v Bratislave, kde žil od 1966 na dôchodku. R. 1940 založil a redigoval kultúrno-náboženský mesačník Tvorba. Autor básnických zbierok Spoveď (1922), Dunaj a Seina (1925), Hymny k sláve Hosudarovej (1926), O láske neláskavej (1928), Križovatky (1929), Spev vlkov a iné básne (1929), Elixír (1934), Moloch (1938), Bábel (1944), Óda na poslednú a prvú (1967), Parížske romance (1969), Srdce pod Kaukazom (1978). V prekladateľskej činnosti sa orientoval najmä na maďarskú (E. Ady, S. Petőfi a i.) a francúzsku literatúru (P. Claudel, Ch. Baudelaire, M. Maeterlinck, P. J. Toulet a i.). Vydal tiež náboženské meditácie a kázne Kam ho položili? (1943) a napísal libreto k opere V. Figuša-Bystrého Detvan (1928). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Spoveď (1922)
  • Dunaj a Seina (1925)
  • Hymny k sláve Hosudarovej (1926)
  • O láske neláskavej (1928)
  • Križovatky (1929)
  • Spev vlkov a iné básne (1929)
  • Elixír (1934)
  • Moloch (1938)
  • Bábel (1944)
  • Óda na poslednú a prvú (1967)
  • Parížske romance (1969)
  • Srdce pod Kaukazom (1978)

  Esej

  Iné

  • V. Figuš-Bystrý: Detvan (1928, libreto k opere)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 83, 84, 86
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83, 84, 86.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 13.

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  MORAVČÍK, Štefan: Emil Boleslav Lukáč: O LÁSKE NELÁSKAVEJ. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 123 – 124.

  VLNKA, Jaroslav: Škoda lásky a jej prínos (Emil Boleslav Lukákč: O láske neláskavej). In: Knižná revue, 7. 7. 2004, č. 14 – 15,  s. 5.

  MATEJOV, Radoslav: Čosi o tajomstvách (Čo zostalo z básnika? Zost. V. Petrík a J. Vanovič). In: Knižná revue, roč. XI, 14. 11. 2001, č. 23, s. 3.

  ČERTÍK, Jozef: Lukáč pod mikroskopom Vanoviča. (Paradoxy kultúrneho života elbo René kž – na tretí pokus. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 151 – 152.

  BALÁŽ, Anton: Čo zostalo z básnika? Seminár k storočnici Emila Boleslava Lukáča. In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 4.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  -bc. [BRTÁŇ, Rudo]: Emil Boleslav Lukáč: Križovakty. In: Elán, roč. 1, 1930/191, č. 3, s. 10.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013