• Životopis autora

  Klaviristka, publicistka a pedagogička študovala na VŠMU v Bratislavae a na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina vo Varšave. Sľubnú kariéru koncertnej klaviristky
  Klaviristka, publicistka a pedagogička študovala na VŠMU v Bratislavae a na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina vo Varšave. Sľubnú kariéru koncertnej klaviristky prerušila normalizácia, umelkyňa mal zákaz koncertovať. Roku 1984 emigrala a obnovila koncertnú kariéru. V USA bola vedúcou katedry klávesových nástrojov na univerzite v Ohio. Roku 1991 v USA vydala odbornú publikáciu Piano Interpretation of the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Study of Theory and Practice Using Original Documents a roku 2001 učebnicu Beginers Slovak. Po roku 1992 sa vrátila na Slovensko. Zbierka poviedok Zamrežovaný denník (2015) je jej prozaickým debutom.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

 • Monografie a štúdie o autorovi

  BEŇO, Ján: V úžasoch stálych hodnôt. Elena Letňanová: Zamrežovaný denník. (Recenzia). In: Tvorba , roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 80 –
  BEŇO, Ján: V úžasoch stálych hodnôt. Elena Letňanová: Zamrežovaný denník. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 80 – 82.

  DANIŠ, Igor: Túžba po slobode. Elena Letňanová: Zamrežovaný denník. (Recenzia) In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 99 – 101.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Letňanovej prózy nie sú osnované na odpore k minulému režimu. Jej negatívny postoj k nemu je evidentný, no v popredí všetkého je
  Letňanovej prózy nie sú osnované na odpore k minulému režimu. Jej negatívny postoj k nemu je evidentný, no v popredí všetkého je "človečina", jeden ľudský osud, ktorý ďaleko presahuje ideologickú rovinu.
  Vladimír Petrík, 2015
  Vlákna jej príbehov sú zo svetla, oblohy, tráv, no rovnako z priateľstva, z veselej radosti, zo sklamania, zo smútku. Ponúka ich až s akousi detskou úprimnosťou.
  Dušan Dušek, 2015
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013