Elena Ivanková

Narodenie 18. 7. 1871 Trnava
Úmrtie 26. 10. 1941 Praha (Česko) • Pseudonym

  Bratislava, Elena N. Ivanková
 • Životopis autora

  Študovala na vyššej dievčenskej škole a na učiteľskej prípravke v Lučenci, potom absolvovala učiteľský ústav v Bratislave. Po štúdiách pôsobila ako učiteľka na viacerých miestach

  Študovala na vyššej dievčenskej škole a na učiteľskej prípravke v Lučenci, potom absolvovala učiteľský ústav v Bratislave. Po štúdiách pôsobila ako učiteľka na viacerých miestach habsburskej monarchie (Slavónia, Bratislava, Budapešť, Tirolsko, Sedmohradsko), 1904 – 15 učiteľka a vychovávateľka v šľachtickych a meštianskych rodinách v Trnave, 1915 – 18 žila vo Viedni a v Bratislave, tu ostala aj po čs. prevrate, 1939 sa odsťahovala do Prahy. Do slov. literatúry výraznejšie vstúpila až počas prvej svetovej vojny, keď r. 1916 – 18 publikovala vyše stotridsať besedníc, čŕt, fejtónov a poviedok v Národných novinách, po 1918 len sporadicky prispievala do Slov. pohľadov, Vesny, Živeny a Národných novín. Knižne vydala zbierky poviedok Láska (1923), V krinolíne (1929), prózu Dcéra pána Karabína (1932). Výber z prozaického i publicistického diela vyšiel r. 1972 pod názvom Dcéra pána Karabína.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Láska (1923)
  • V krinolíne (1929)
  • Dcéra pána Karabína (1972, výber prozaického i publicistického diela)

 

Obálka slniečka september 2013