Elena Holbová

Narodenie 25. 6. 1928 Prešov
Úmrtie 24. 9. 2012 Ružomberok • Pseudonym

  E. Hviezdňanská
 • Životopis autora

  Obč. m. Elena Patková. R. 1939 – 47 študovala na gymnáziách v Trnave, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a v Dolnom Kubíne, kde 1947 maturovala,

  Obč. m. Elena Patková. R. 1939 – 47 študovala na gymnáziách v Trnave, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a v Dolnom Kubíne, kde 1947 maturovala, v r. 1947 – 52 absolvovala medicínu na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1953 – 56 pôsobila ako sekundárna lekárka na Detskom oddelení Št. nemocnice, v r. 1957 – 60 okr. školská lekárka, v r. 1960 – 86 obvodná pediatrička Nemocnice s poliklinikou, súčasne v r. 1974 – 84 prof. na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku, kde od r. 1986 žila na dôchodku. Prvé verše publikovala časopisecky a neskôr vo viacerých zborníkoch, knižne debutovala súborom poézie Počítanie na prstoch (1970). Autorka básnických zbierok Kam smeruje rieka (1982), Päťrozmerný dom (1995), Námesačný vzdych (1997), Ustavičné podobnosti (2002) a Viditeľné znamenie (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  -red-: Spomienka a jubileá. In: Literárny týždenník , roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44, s. 23. ŠAH: Elena Holbová – 80.
  -red-: Spomienka a jubileá. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44, s. 23.

  ŠAH: Elena Holbová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 159.

  ŠAH: Elena Holbová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 159.

  -mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Elena Holbová: Ustavičné podobnosti). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013