Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Publicista, politológ, vysokoškolský pedagóg a esejista Eduard Chmelár absolvoval štúdium žurnalistiky na FiF UK v Bratislave, interkultúrne
  Publicista, politológ, vysokoškolský pedagóg a esejista Eduard Chmelár absolvoval štúdium žurnalistiky na FiF UK v Bratislave, interkultúrne vzťahy študoval vo Veľkej Británii.  Ako novinár pôsobil v denníku Práca, v Literárnom týždenníku a v dvojtýždenníku o nových knihách Knižná revue, kde bol aj šéfredaktorom. Publikuje aj v denníkoch a vystupuje v diskusných reláciách v rozhlase i v televízii. Bol zakladateľom a prvým šéfredaktorom týždenníka Slovo. Prednášal na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre a bol vedúcim Ústavu politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. V roku 2005 bol habilitovaný v odbore slovenské dejiny.  Od novembra 2012 je rektorom Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie. Napísal vysokoškolskú učebnicu Uhorská tlačová politika so zreteľom na slovenské novinárstvo. Ako  esejista knižne debutoval roku 2001 knihou Rozprava o zjednotení ľudstva, roku 2003 mu vyšla kniha Svet nie je na predaj.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  BLAHA, Milan – CHMELÁR, Eduard: Edo Chmelár: Súčasná slovenská literatúra ma nudí (Rozhovor). In: Knižná revue , roč. XIV, 3. 3. 2004,
  BLAHA, Milan – CHMELÁR, Eduard: Edo Chmelár: Súčasná slovenská literatúra ma nudí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 3. 3. 2004, č. 5, s. 8.

  BEŇO, Ján: Hrozby a vízie prelomu tisícročí. Eduard Chmelár: Rozprava o zjednotení ľudstva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 117– 119.

  MARUŠIAK, Juraj: Vízia globálnej integrácie (Eduard Chmelár: Rozprava o zjednotení ľudstva). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 2. 2002, č. 3, s. 8.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Debut roka 2001 (v rámci Kniha roka 2001 – čitateľskej ankety  Knižnej revue) za knihu Rozprava o zjednoteľní ľudstva
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013