Edmund Hleba

Narodenie 6. 9. 1926 Spišské Podhradie
Úmrtie 18. 11. 2011 Prešov • Životopis autora

  R. 1940 – 49 študoval na gymnáziu v Levoči, 1949 – 53 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1953 – 60

  R. 1940 – 49 študoval na gymnáziu v Levoči, 1949 – 53 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1953 – 60 prof. na Jedenásťročnej strednej škole v Námestove, od r. 1960 prednáša na Katedre slov. jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Ako literárny a kultúrny historik sa venuje najmä obdobiu národného obrodenia a jeho predstaviteľom, osobitne na východnom Slovensku. Autor monografickej práce Michal Hlaváček a levočské literárne tradície (1974), publikácií Spišská Kapitula… (1993), Školy na Spiši 1918 – 1938…, Spišské Podhradie… (obe 1994), kníh o dejinách a osobnostiach Bardejova, Prešova, Spišskej Novej Vsi, o levočskom divadle, o lekároch na Spiši a i., výberu z diela S. B. Hroboňa Slovenské iskrice a Listy Sama Bohdana Hroboňa (obe 1991), monografickej práce Samo Bohdan Hroboň – básnik viery a lásky všehrajemnej (1999). Ako editor pripravil na vydanie antológiu poéezie levočských študentov z r. 1832 – 39 Svitanie (1978), dokumentárne súbory Ľudovít Hroboň (1979), Michal Miloslav Baculiny (1983) a Ondrej Horislav Lanštjak, zborník Kežmarské lýceum (oba 1984), Kubániho veršovanú drámu Traja sokoli (1985), ďalšie pramene publikoval v sérii Básne a listy Ľudovíta Kubániho (1981), Básne a listy Jána Pavla Tomášeka (1985), Básne a listy Jána Drahotína Ondruša (1986), Básne a listy Samuela Ľuboslava Michaloviča, Básne a listy Ľudovíta Orphanidesa (obe 1987). Autor  vysokoškolských skrípt a učebnice Slovenská literatúra 19. storočia (1984). Autobiografické črty zhrnul do knihy Žil a učil som v Námestove (1993), prózy v súbore Maľovaný sen (1994). Ako organizátor pripravil 10 ročníkov Literárnej Levoče.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Maľovaný sen (1994)

  Literatúra faktu

  • Žil a učil som v Námestove (1993)

  Odborná literatúra

  • Spišská Kapitula (1993)
  • Spišské Podhradie (1994)
  • Školy na Spiši 1918 – 1938 (1994)

  Literárna veda

  • Michal Hlaváček a levočské literárne tradície (1974)
  • Slovenská literatúra 19. storočia (1984)
  • Samo Bohdan Hroboň – básnik viery a lásky všehrajemnej (1999)

  Editorská činnosť

  • Svitanie (1978)
  • Ľudovít Hroboň (1979)
  • Básne a listy Ľudovíta Kubániho (1981)
  • Michal Miloslav Baculiny (1983)
  • Kežmarské lýceum (1984)
  • Ondrej Horislav Lanštjak (1984)
  • Básne a listy Jána Pavla Tomášeka (1985)
  • Traja sokoli (1985)
  • Básne a listy Jána Drahotína Ondruša (1986)
  • Básne a listy Ľudovíta Orphanidesa (1987)
  • Básne a listy Samuela Ľuboslava Michaloviča (1987)
  • Listy Sama Bohdana Hroboňa (1991)
  • Slovenské iskrice (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Edmund Hleba – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 157 – 158. ŠAH: Edmund Hleba. (Pripomíname si).
  ŠAH: Edmund Hleba – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 157 – 158.

  ŠAH: Edmund Hleba. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013