• Životopis autora

  Dušan TARAGEL sa vyučil za prevádzkového chemika, po maturite 1981 – 86 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

  Dušan TARAGEL sa vyučil za prevádzkového chemika, po maturite 1981 – 86 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Juraja Dimitrova (dnes Istrochema) ako strážnik, neskôr strojník, ďalej vo Vodárňach a kanalizáciách a ako hudobný redaktor v Slov. rozhlase. Od 1993 pracuje v reklame ako textár. Časopisecky publikoval od r. 1988. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného mestského života Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997). Spolu s P. Pišťankom vydal knihu poviedok Sekerou & nožom (1999), ktorá zahrňuje staršie, už publikované poviedky z rokov 1981 – 91. Editor a spoluautor detektívneho komiksu Roger Krowiak (2002), zúčastnil sa na tvorbe publikácie Slovensko 002 (2002), zostavovateľ poviedkových antológií Sex po slovensky 1 –2 (2004 –05), autor textovej časti komiksu Jánošík (2006). Prekladá z angličiny (P. Guterman). Napísal scenár k celovečernému filmu Baščvanský a zať (1994).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  • Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997)

  Odborná literatúra

  • Slovensko 002 (2002, spoluautor)

  Scenáristika

  • Baščovanský a zať (1994)

  Iné

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Slovenskí spisovatelia vraj píšu pornografiu. (Peter Pišťanek – Dušan Taragel: Sekerou a nožom). In: Sme , roč. 24, 28.
  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Slovenskí spisovatelia vraj píšu pornografiu. (Peter Pišťanek – Dušan Taragel: Sekerou a nožom). In: Sme, roč. 24, 28. 4. 2016, č. 98, s. 13.

  MARČOK, Viliam: Komiks ako gýč, ale aj... (TARAGEL & DANGLÁR: Jánošík!). In: Knižná revue, roč. XVII, 11. 4. 2007, č. 7, s. 3.

  MARČOK, Viliam: Pornokšeft – Mačka vo vreci skrížená s pokladničkou (Sex po sloensky 2. Zostavil D. Taragel). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 2. 2006, č. 3, s. 3.

  HALVONÍK, Alexander: Sex po slovensky (Dvojpohlavná poviedková antológia o sexe). Zostavil a predslov napísal Dušan Taragel. In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 5.

  FERKO, Miloš: Encyklopédia slovenského špionážneho románu alebo Ako sa James Bond bryndzovými haluškami boril (Vlado Balek, Martin Ciel, Jana Dráfy, Joezf Gertli-Danglár, Martin Kasarda, Viliam Klimáček, Ivan Mizera, Peter Pišťanek, Rado Olos, Igor Otčenáš, Dušan Taragel, Peter Uličný, Robert Zavarský, Milan Žitný: Roger Krowiak). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 5.

  KOVÁRIKOVÁ, Tatiana: Traja Priekopníci: (Pišťanek – Taragel). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 46 – 53.

  BALLA, Vladimír: Nehneváme sa. Peter Pišťanek a Dušan Taragel: Sekerou a nožom. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 30 – 33.

  BEASLEY-MURRAY, Tim: Držať sa od seba. Peter Pišťanek a Dušan Taragel: Sekerou a nožom. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 30 – 33.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013