Dušan Dubovský

Narodenie 16. 8. 1943 Krupina
Úmrtie 7. 2. 2016 • Životopis autora

  Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici, kde r. 1962 maturoval. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby pôsobil

  Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici, kde r. 1962 maturoval. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby pôsobil stále v Revúcej, r. 1964 – 68 ako majster odborného výcviku na Lesníckom odbornom učilišti, 1968 – 77 organizačný a vedúci pracovník Domu kultúry a 1977 – 89 vedúci referent propagácie podniku Lykové textilné závody, od 1989 na invalidnom dôchodku. Sústavne sa venuje kultúrno- a literárnohistorickému výskumu Revúcej a Gemera, organizovaniu divadelného, kultúrno-spoločenského a športového života, zhromažďovaniu fotodokumentácie. Autor rozsiahlych monografických prác o Revucej a jej dejateľoch: Revúca – kolíska slovenského stredného školstva (1993), Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla, Samuel Ormis, Ivan Branislav Zoch (všetky 1996), Biografický lexikón mesta Revúca (2000), Prvé slovenské gymnázium, Letokruhy mesta Revúca (obe 2001), Evanjelici v dejinách Revúcej (2004), Pamätnica mesta Revúca (2007) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOVAČKA, Miloš: Svätyňa osvety a vzdelanosti. Dušan Dubovský: Svätyňa osvety a vzdelanosti. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 3, s. 348– 39.

 

Obálka slniečka september 2013