Dionýz Ďurišin

Narodenie 16. 10. 1929 Vyšná Jedľová
Úmrtie 26. 1. 1997 Bratislava • Životopis autora

  R. 1948 maturoval na ruskom gymnáziu v Prešove, 1948 – 52 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po

  R. 1948 maturoval na ruskom gymnáziu v Prešove, 1948 – 52 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil trvalo v Bratislave: 1952 – 59 odborný asistent na Vysokej škole pedagogickej, 1959 – 60 pracovník Povereníctva poľnohospodárstva, 1960 – 64 vedecký pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu pri SAV, 1964 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV, súčasne pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Významný reprezentant výskumu v oblasti literárnovednej komparatistiky štúdie v domácich i zahraničných periodikách). Autor knižných publikácií Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogoľ (1966), Problémy literárnej komparatistiky (1967), Z dejín a teórie literárnej komparatistiky (1971), Teória literárnej komparatistiky (1975), O literárnych vzťahoch (1976), Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky (1979), Bibliografia slovenskej literárnej komparatistiky (1980). Preklady jeho komparatistických prác boli vydané v Nemecku, Anglicku, Maďarsku a v Rusku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogoľ (1966)
  • Problémy literárnej komparatistiky (1967)
  • Z dejín a teórie literárnej komparatistiky (1971)
  • Teória literárnej komparatistiky (1975)
  • O literárnych vzťahoch (1976)
  • Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky (1979)
  • Bibliografia slovenskej literárnej komparatistiky (1980)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018,
  POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 34 – 42.

  MATEJOV, Radoslav: Veda, lepšia ako román... (Dobrodružstvo bádania. O živote a diele Dionýza Ďurišina). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 3.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013