Daniela Hivešová-Šilanová

Narodenie 1. 2. 1952 Bratislava
Úmrtie 26. 8. 2008 Prešov • Životopis autora

  Po maturite na Strednej knihovníckej škole (1971) študovala r. 1971 – 76 estetickú výchovu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

  Po maturite na Strednej knihovníckej škole (1971) študovala r. 1971 – 76 estetickú výchovu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1976 – 77 a 1979 – 82 pracovala vo vydavateľstve Smena, 1977 – 78 bola dramaturgičkou Podtatranského divadla v Spišskej Novej Vsi, 1978 – 79 osvetovou pracovníčkou v Bratislave, 1982 – 89 redaktorkou podnikového časopisu v Prešove, 1989 – 92 zástupkyňou šéfredaktorky týždenníka Rómsky nový list, 1992 – 95 dramaturgičkou divadla Romathan, od r. 1996 učila na strednej škole v Košiciach, bola predsedníčkou občianskeho združenia Jekhetane – Spolu v Prešove. Autorka básnických zbierok: Tanečnica (1974), Uprostred koncertu (1976), Pohyb bez teba (1979), Z údolia nežnej líšky (1980), Priveľa miesta (1981), Okamih optimizmu (1985), Cigánske leto (1989), Na počkanie (2000); kníh pre deti Chlapec s čajkou – Zuzankine motýle (1994), Vtáčatko – Koráločka (1996), Zvončekový mužíček (2000) a divadelných hier Miesto pre Rómov (1992) a Veľký primáš Baro (1994). V jazykovej spolupráci preložila výber z poézie fínskeho básnika P. Haavikka Cesta známou rečou (1980). Ako autorka dramatických pásiem, pravidelne spolupracovala s rozhlasom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Tanečnica (1974)
  • Uprostred koncertu (1976)
  • Pohyb bez teba (1979)
  • Z údolia nežnej líšky (1980)
  • Priveľa miesta (1981)
  • Okamih optimizmu (1985)
  • Cigánske leto (1989)
  • Na počkanie (2000)

  Dráma

  • Miesto pre Rómov (1992)
  • Veľký primáš Baro (1994)

  Pre deti a mládež

  • Chlapec s čajkou – Zuzankine motýle (1994)
  • Vtáčatko – Koráločka (1996)
  • Zvončekový mužíček (2000)

  Prekladateľská činnosť

  • P. Haavikko: Cesta známou rečou (1980, výber z poézie fínskeho básnika)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustila nás Daniela Hivešová-Šilanová 1. 2. 1952 – 26. 8. 2008. In: Knižná revue, roč. XVIII, 10. 9. 2008, č. 19, s. 11.
  Autor neuved.: Opustila nás Daniela Hivešová-Šilanová 1. 2. 1952 – 26. 8. 2008. In: Knižná revue, roč. XVIII, 10. 9. 2008, č. 19, s. 11.

  ŠAH: Daniela Hivešová-Šilanová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 159.

  ŠAH: Daniela Hivešová-Šilanová – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 158.

  BERACKOVÁ, Dáša: O najvážnejšie veci na svete (Daniela Hivešová-Šilanová: Na počkanie). In: Knižná revue, roč. XI, 30. 5. 2001, č. 11,  s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: Drobnohľad duše. Daniela Hivešová-Šilanová: Na počkanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 105 – 106.

  HAJKOVÁ, Ľuba – HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Ilúzie o porozumení (Rozhovor s poetkuo Danielou Hivešovou-Šilanovou). In: Knižná revue, roč. X, 30. 8. 2000, č. 18, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Pribinov kríž II. triedy in memoriam – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017)

 

Obálka slniečka september 2013