Daniela (Dana) Lehutová

Narodenie 6. 5. 1935 Bratislava
Úmrtie 5. 10. 2007 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Český jazyk
 • Životopis autora

  Manžel → Emil Lehuta. Od absolvovania štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave r. 1958 pracovala ako redaktorka vydavateľstva Tatran v Bratislave. Ťažisko jej prekladateľskej

  Manžel → Emil Lehuta. Od absolvovania štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave r. 1958 pracovala ako redaktorka vydavateľstva Tatran v Bratislave. Ťažisko jej prekladateľskej činnosti tvoria diela klasickej i súčasnej ruskej literatúry (A. P. Čechov, N. V. Gogoľ, L. N. Tolstoj, M. J. Saltykov-Ščedrin, I. S. Turgenev, M. Gorkij, B. L. Pasternak, J. L. Švarc a i.). Prekladala tiež filmové scenáre (D. Vertov, V. Pudovkin, G. Kozincev a i.), teatrologické i filmologické štúdie a obsiahly výber z teoretických prác V. Pudovkina Film, scenár, réžia, herec (1982). Z češtiny preložila teatrologické dielo Z. Hořínka Dráma, divadlo, divák (1985). Editorsky pripravila publikáciu J. Barč-Ivan: Dielo I – II (1981, v 2. zv. textologicky upravila päť autorových hier).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Barč-Ivan, J.: Dielo I – II (1981)

  Prekladateľská činnosť

  • Pudovkin, V: Film, scenár, réžia, herec (1982, výber z teoretických prác)
  • Hořínek, Z.: Dráma, divadlo, divák (1985)

 

Obálka slniečka september 2013