Cyril Kraus

Narodenie 3. 7. 1928 Tisovec
Úmrtie 11. 8. 2012 Bratislava • Životopis autora

  Brat → Milan Kraus, manželka → Nora Krausová. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Tisovci, 1947 – 51 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte

  Brat → Milan Kraus, manželka → Nora Krausová. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Tisovci, 1947 – 51 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1951 – 93 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne 1957 – 59 prednášal slov. literatúru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1969 a 1976 na UK v Bratislave, 1971 na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1999 na Trnavskej univerzite, 1964 – 66 redaktor časopisu Slov. literatúra, od r. 1993 žil na dôchodku v Bratislave, kde aj 11. augusta 2012 zomrel. Popredný slov. literárny historik, ktorý sa orientoval na výskum slov. literatúry obdobia klasicizmu a romantizmu, ale zaoberal sa aj otázkami literárnej genológie, textológie a muzeológie, venoval sa literárnej kritike,  recenzistike a literárnej publicistike, spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Knižne debutoval monografiou Andrej Sládkovič (1962), ktorá vyšla aj v českom preklade a po úprave v ďalších jazykoch. K tejto osobnosti sa nanovo vrátil v rozšírenej a prepracovanej reedícii svojej prvotiny, keď ju pripravil pod názvom Andrej Sládkovič (1972). Autor práce Slovenská romantická balada (1966), monografií Generácia v pohybe (1973), Retrospektívy a kontinuita (1978), Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu (1979), Slovenský literárny romantizmus, vývin a tvar (1999), knihy esejí a štúdií Čas literatúry (1986), pamätnice Janko Kráľ (1972), monografie Poézia Jána Bottu (1981) a knihy Začiatky slovenskej kritiky (1991). Popri ťažiskovej literárnohistorickej práci vynikol ako editor, vydal predovšetkým dielo A. Sládkoviča vrátane jeho korešpondencie v dokumentárnej knihe Andrej Sládkovič (1980) a súbor dokumentov Ján Botto (1994). Reeditoval, zostavil, textologicky upravil, poznámkami, štúdiami a esejami doplnil i základné literárnovedné (S. H. Vajanský, F. Kleischnitzová), umelecké diela (Ľ. Podjavorinská, J. Silan, V. Beniak, J. Francisci, J. Botto) i antológie (Žltá ľalia, 1975; Stojí, stojí mohyla…, 1978; Na lutnu, 1986 a i.). Pripravil na vydanie Dielo J. Kollára (2001), antológie a prehľady Slovenskí romantici (2001), poéziu a prózu Slovenský klasicizmus (2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Čas literatúry (1986)

  Literárna veda

  • Andrej Sládkovič (1962, 1972)
  • Slovenská romantická balada (1966)
  • Janko Kráľ (1972)
  • Generácia v pohybe (1973)
  • Retrospektívy a kontinuita (1978)
  • Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu (1979)
  • Poézia Jána Bottu (1981)
  • Začiatky slovenskej kritiky (1991)
  • Slovenský literárny romantizmus, vývin a tvar (1999)

  Editorská činnosť

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOVAČKA, Miloš: Za Cyriom Krausom (3. júla 1927 – 11. aughusta 2012). In: Tvorba , roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 3, s. 27 – 29. ŠAH: Cyril Kraus – 75.
  KOVAČKA, Miloš: Za Cyriom Krausom (3. júla 1927 – 11. aughusta 2012). In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 3, s. 27 – 29.

  ŠAH: Cyril Kraus – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 315 – 316.

  Autor neuved.: Cyril Kraus: Slovenskí romantici. In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 3.

  -mat-: O mužoch a ich priateľke (Cyril Kraus: Slovenskí romantici). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 4.

  MATEJOV, Radoslav: Zlatí Kollár s Kalinčiakom (Ján Kollár: Dielo I. Básne. Vybnral, zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú poznámku napísal Cyril Kraus; Ján Kalinčiak: Dielo I a Dielo II. Vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal Július Noge). In: Knižná revue, roč. XII., 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – KRAUS, Cyril: Nespokojnosť a hľadanie ako povinnosť. Zhovárame sa s literárnym historikom Cyrilom Krausom. In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 16.

  MALEC, Irena: Kraus, Cyril: Slovenský literárny romantizmus. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 281 – 283.

  ŠAH: Cyril Kraus – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.

  LECHAN, Milan: Sondy (Cyril Kraus: Ján Botto – Život s piesňou – pieseň života). In: Knižná revue, roč. V, 31. 5. 1995, č. 9, s. 4.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013