Celestín Anton Radványi

Narodenie 20. 3. 1911 Levice
Úmrtie 24. 8. 1978 Trenčín • Pseudonym

  Ercé, Anton E. Lorad, C. Trnavský
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Levoči a v Nových  Zámkoch, právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1936 prerušil), od 1937 študoval novinárstvo vo Varšave.

  Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Levoči a v Nových  Zámkoch, právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1936 prerušil), od 1937 študoval novinárstvo vo Varšave. Pôsobil ako učiteľ v Bánove, 1933 redaktor regionálneho týždenníka Slov. juh v Nových Zámkoch, od 1936 Slov. pravdy, 1937 korešpondent Slov. pravdy a Slováka vo Varšave, od 1939 šéf tlačovej služby Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy, výkonný redaktor týždenníka Gardista a zodpovedný redaktor časopisu Moderný román, 1940 – 41 vydavateľ a zodpovedný redaktor týždenníka Úsmev slov. dievčat a žien, od 1941 reportér Slováka, 1947 korektor Pravdy vo Zvolene, 1948 redakčný a propagačný pracovník v Nitre, 1948 – 53 nezamestnaný, 1953 – 58 redaktor Katolíckych novín, 1961 – 62 pracovník Slov. spoločnosti pre výživu a zdravie v Bratislave, 1962 - 68 vedúci propagačného oddelenia Meriny v Trenčíne, 1969 – 76 redaktor Katolíckych novín v Bratislave. Knižne mu vyšli knihy noviel Bieda (1932), Mám sa výborne (1935), historických románov V tôni polmesiaca a Mračná nad Novými Zámkami (oba 1936, v prepracovanej verzii pod názvom Pod tureckými mračnami, 1971), prózy Bomby nad Spišskou Novou Vsou (1941). Ďalšie povesti a román dobrodružného charakteru uverejnil na pokračovanie v periodikách (Pomsta, Zbojníci, V tajných službách). Pisal divadelné frašky a hry (Pôjdeme letovať, Robí sa šlágrový text, Prievan), libretá k operetám G. Dusíka Pod cudzou vlajkou (1940) a L. Schramma Kuruci, ako aj rozhlasové dramatizácie, pásma a pod. Vydal biografický slovník slov. dejateľov pod názvom Slovenská krv (1942). Plodný publicista v slov. medzivojnových periodikách a ilustrátor, autor publikácií Keď rinčali zbrane (1944) a Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku (1957).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Bieda (1932)
  • Mám sa výborne (1935)
  • Mračná nad Novými Zámkami (1936, v preprac. verzii Pod tureckými mračnami, 1971)
  • V tôni polmesiaca (1936, v prepracovanej verzii pod názvom Pod tureckými mračnami, 1971)
  • Bomby nad Spišskou Novou Vsou (1941)
  • Pod tureckými mračnami (1971, prepracované V tôni... a Mračaná nad...)

  Dráma

  • Pôjdeme letovať
  • Prievan
  • Robí sa šlágrový text

  Odborná literatúra

  • Slovenská krv (1942)
  • Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku (1957)

  Publicistika

  • Keď rinčali zbrane (1944)

  Iné

  • Dusík, G.: Pod cudzou vlajkou (1940, libreto k opere)
  • Schramm, L.: Kuruci (1942, libreto k opere)

 

Obálka slniečka september 2013