Celestín Alojz Lepáček

Narodenie 11. 6. 1905 Trstená
Úmrtie 8. 10. 1955 Trnava • Pseudonym

  Coelestinus, Nebešťan, Krasomil Nebeský
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Trstenej, r. 1920 vstúpil do františkánskej rehole v Trnave, 1921 – 23 pokračoval v štúdiách na rehoľnej škole v Hlohovci, 1926 zmaturoval v Trnave, 1926 – 29

  Študoval na gymnáziu v Trstenej, r. 1920 vstúpil do františkánskej rehole v Trnave, 1921 – 23 pokračoval v štúdiách na rehoľnej škole v Hlohovci, 1926 zmaturoval v Trnave, 1926 – 29 absolvoval bohoslovie v Žiline, r. 1929 vysväteny za kňaza, 1929 – 34 študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, dva semestre na Sorbonne v Pariži. R. 1934 – 45  bol prof. na františkánskom gymnáziu v Malackách, 1940 – 45 riaditeľom tohto gymnázia, od 1946 provinciálnym ministrom Salvatoriánskej provincie na Slovensku so sídlom v Bratislave, po 1950 rehoľníkom v Pezinku, potom správcom farnosti v Doľanoch. Systematicky sa zaoberal skúmaním života a diela osobností staršej slov. literatúry (H. Gavlovič, B. Smrtník, A. Benčič, V. Šimko a i.). Pri prieskume františkánskych knižníc na Slovensku objavil okrem literárnych textov aj rukopisné hudobné zborníky skladateľov Pavlína Bajana a Edmunda Paschu. Samostatne vydal práce: Vojtech Šimko… (1943), Benčičov preklad Pázmányovho Hodegusa (1944), Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu (1948). Výber z jeho diela pod názvom Františkánsky prínos do slovenskej kultúry (2005) edične pripravil J. Pašteka.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu (1948)

  Literárna veda

 

Obálka slniečka september 2013