Božena Slančíková Timrava

Narodenie 2. 10. 1867 Polichno
Úmrtie 27. 11. 1951 Lučenec • Pseudonym

  Božena Slančíková-Timrava, Teta z Polichna, Timrava
 • Životopis autora

  TIMRAVA , obč. m. Božena Slančíková . Štvrtú triedu meštianskej školy skončila v Banskej Bystrici. Po otcovej smrti r. 1909 sa z Polichna

  TIMRAVA, obč. m. Božena Slančíková. Štvrtú triedu meštianskej školy skončila v Banskej Bystrici. Po otcovej smrti r. 1909 sa z Polichna presťahovala do Ábelovej, kde sa r. 1919 stala opatrovateľkou v materskej škole, od 1929 žila na dôchodku, od 1945 bývala v Lučenci. Celý život zápasila s existenčnými problémami. Vrcholná predstaviteľka druhej fázy slov. realizmu. Jej literárny vývin ovplyvnili súkromie, život nevydatej ženy v zapadnutom novohradskom kraji a rodinné literárne tradície. Písala črty, poviedky a novely z dedinského a spoločenského života. V rukopisnom zošite s názvom Pesničky sa zachovali jej verše z rokov 1886 – 97. Tlačená prvotina Za koho isť? (1893) vyšla v budapeštianskych Slov. novinách. Námet poviedok a noviel čerpala z prostredia vidieckej inteligencie, poznačené autobiografickými prvkami, iné venovala vysťahovalectvu a problémom vlastníctva. Autorka noviel Pomocník, Ťažké položenie, Tak je darmo, Pozde, Nemilí, Bál, Boj (1896 – 1900), Katera (1894), Ondrej Karman (1896), Sluhove trpkosti (1897) a i. V novele Skúsenosť (1902) sa dostala do rozporu s oficiálne chápaným národovectvom martinského centra (Vajanský), takže redaktor J. Škultéty musel niektoré pasáže zmeniť alebo vynechať, čo bolo príčinou jej kratšieho odmlčania. Ďalšie novely a poviedky Na jednom dvore, Veľký majster (obe 1904), Bez hrdosti (1905), Veľké šťastie (1906), Tá zem vábna… (1907), Márnosť všetko (1908), Mojžík (1912), Mocnár (b. r.), Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918), Skon Paľa Ročku (1921), Dve doby (1937), Záplava (1938), Všetko za národ (1926). Po 1918 písala sporadicky aj divadelné hry: Chudobná rodina (1921), Páva (1923), Odpoveď (1934), Prekážky (koniec 40. rokov). Jej rozsiahle dielo vyšlo súborne ako Zobrané spisy 1 – 12 (1921 – 45) a 1 – 7 (1955 – 59), I. Kusý edične pripravil Korešpondenciu Timravy a Šoltésovej (1952).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Pesničky (v rukopise verše z roku 1886)

  Dráma

  • Prekážky (koniec 40. rokov)
  • Chudobná rodina (1921)
  • Páva (1923)
  • Odpoveď (1934)

  Literatúra faktu

  • Korešpondencia Timravy a Šoltésovej (1952, zostavil I. Kusý)

  Literárna veda

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Timrava vo výbere Dany Podrackej). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 120. ČÚZY,
  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Timrava vo výbere Dany Podrackej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 120.

  ČÚZY, Ladislav: Timrava (vo výbere Dany Podrackej). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 123 – 124.

  LIC: Timrava vo výbere Dany Podrackej. (25. 8. 2017)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439711-timrava-vo-vybere-dany-podrackej/

  LOMENČÍK, Július: Cenný vklad do literatúry (O živote a diele Boženy Slančíkovej Timravy). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 19.

  ČIČMANEC, Ivan: Umelkyňa z rodu najslobodnejších (Dvesto rokov od narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 3, s. 46 – 53 (dokončenie v budúcom čísle).

  GRZNÁROVÁ, Iveta: Z nešťastných lások sa musela vypísať (Spisovateľka Božena Slančíková Timrava). In: Hospodárske noviny – príl. Magazín, roč. 3, 20. – 22. 10. 2017, č. 40, s. 28 – 31.

  MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Geniálnym umením vyzvala Slovákov na premenu. Božena Slančíková-Timrava (2. 10. 1867 Polichno – 27. 11. 1951 Lučenec), spisovateľka európskeho formátu by 2. októbra oslávila svoje 150. narodeniny. In: Katolícke noviny, roč.132, 8. 10. 2017, č. 40, s. 21.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 329 – 332.

  KEBÍSEK, Roman: Božena Slančíková Timrava. Láska jej zobrala ruže z líc. In: Sme, roč. 24, 13. 1. 2016, č. 9, príl. Príbehy slovenských hrdinov, s. VIII.

  Autor neuved.: O prenášaní duše... (Božena Slančíková Timrava: Za koho ísť a iné prózy. Doslov, životopis a prehľad iela: Eva Tkáčiková). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 3.

  JURÁŇOVÁ, Jana – SLANČÍKOVÁ TIMRAVA, Božena: Fiktívny rozhovor. In: ASPEKT, 2003 – 2004, č. 1, s. 79 – 80.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Veľké šťastie nešťastného domova (Božena Slančíková-Timrava: Veľké šťastie). In: Knižná revue, roč. XIII, 9. 7. 2003, č. 14 – 15, s. 5.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Vzrušujúce porovnávanie (Božena Slančíková-Timrava:  Za koho ísť?). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013