Božena Bobáková

Narodenie 4. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom • Životopis autora

  Božena Bobáková študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde r. 1947 maturovala, 1978 skončila diaľkové štúdium

  Božena Bobáková študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde r. 1947 maturovala, 1978 skončila diaľkové štúdium slovenčiny a nemčiny na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po gymnaziálnych štúdiách a vydaji sa venovala vlastnej domácnosti, potom od r. 1960 učila nemčinu na Strednej priemyselnej škole v Brezne, kde pôsobila od 1978 ako vychovaváteľka v Domove mládeže, od r. 1983 žije na dôchodku. Prozaickej tvorbe sa venovala od polovice 50. rokov, samostatne vydala novelu Biela dcéra (1973) a poviedky so ženskou tematikou Samostatná žena (1978). Ďalšia jej prozaická tvorba zostala v rkp., naposledy vydala rečňovanky pre deti a mládež Sóla hlások (2003).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Biela dcéra (1973)
  • Samostatná žena (1978)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Sóla hlások (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M.
  Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013