Boleslav Bratislavský

Narodenie 28. 9. 1894 Slovenský Grob
Úmrtie 25. 10. 1975 Bratislava • Pseudonym

  A. Vitalo, Cavý, Černovodský, Ego, Ego Homulus, Mea Culpa, Tenistý Cavý, V. Černovodský, Boleslav Bratislavský
 • Životopis autora

  Boleslav Bratislavský (vl. m. Vincent Navara) po absolvovaní gymnázia študoval právo. Po návrate z prvej svetovej vojny od r. 1919 pracoval v tlačovej skupine pri vojenskom veliteľstve v

  Boleslav Bratislavský (vl. m. Vincent Navara) po absolvovaní gymnázia študoval právo. Po návrate z prvej svetovej vojny od r. 1919 pracoval v tlačovej skupine pri vojenskom veliteľstve v Košiciach a neskôr v redakcii denníka Slov. východ, tu založil a viedol týždenník Slov. ľud a literárny časopis Vesna. Od r. 1939 pôsobil v Tlačovom odbore Predsedníctva vlády v Bratislave, kde redigoval Úradne noviny, od 1945 ako pracovník Predsedníctva SNR a neskôr Zboru povereníkov redigoval Úradný vestník a Zbierku zákonov a nariadení SNR, od r. 1954 žil na dôchodku. Literárne aktívny najmä v 20. rokoch, krátke prózy, fejtóny i básne uverejňoval v periodikách, ktoré redigoval. Knižne vyšli jeho prózy s vojnovými námetmi Slovenské rapsódie (1921), V borbe s temnotou a Tri chryzantémy (obe 1922), Zúfalé duše (1925). Humoristické prózy sústredil v knihe Podivuhodné príbehy (1923), jediný román Chaos vychádzal na pokračovanie v Slov. východe. Po dlhej odmlke na sklonku života pripravil výber Zápas v plameňoch (1975), v rkp. zanechal ďalšie prózy (Tichá kajúcnica, V boji o život, Na ústupe, Krvavý smiech, Kolo bolota, Cesta po neznámej krajine a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Cesta po neznámej krajine (rkp.)
  • Chaos (román na pokrač. v Slov. východe)
  • Kolo bolota (rkp.)
  • Krvavý smiech (rkp.)
  • Na ústupe (rkp.)
  • Tichá kajúcnica (rkp.)
  • V boji o život (rkp.)
  • Slovenské rapsódie (1921)
  • Tri chryzantémy (1922)
  • V borbe s temnotou (1922)
  • Podivuhodné príbehy (1923)
  • Zúfalé duše (1925)
  • Zápas v plameňoch (1975, výber)

 

Obálka slniečka september 2013