Bohuslav (Bohuš) Chňoupek

Narodenie 10. 8. 1925 Bratislava
Úmrtie 28. 5. 2004 Praha (Česko) • Životopis autora

  R. 1946 – 50 študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. R. 1946 – 50 redaktor časopisu Borba, 1950 – 58 denníka Smena v

  R. 1946 – 50 študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. R. 1946 – 50 redaktor časopisu Borba, 1950 – 58 denníka Smena v Bratislave a v Prešove,1958 – 65 denníka Pravda v Prešove a v Moskve, 1965 – 67 šéfredaktor časopisu Predvoj v Bratislave, 1967 – 69 námestník ministra kultúry a informácií, 1969 – 70 ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu v Prahe, 1970 – 72 čs. veľvyslanec v ZSSR, 1971 – 88 minister zahraničných vecí ČSSR, súčasne 1969 – 89 člen Ústredného výboru KSČ a 1972 – 90 poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, od r. 1990 žil na dôchodku v Prahe a v Tábore v Čechách. Knižne debutoval súborom reportáží Dunaj sa končí pri Izmaile (1957), výber z publicistiky vyšiel v reportážnych knihách Život pre východ (1959) a Už dozrel bor (1961). Autoru eseje o J. A. Gagarinovi určenej mládeži Dobyvateľ vesmíru (1961), kníh Komunizmus sa začína už dnes (1962), Generál s levom (1974), Lámanie pečatí (1989), Američan v Povstaní, Antekova zrada (obe 1994), Biele miesta (1997), Banderovci (1989). Výber z jeho čŕt a literárnych reportáží o komunistickom hnuti na Slovensku a v ČSR v r. 1914 – 74 vyšiel pod názvom Míľniky (1975), životný príbeh A. Warhola približil v biografickej eseji Andy (1993), svoje spomienky z pôsobenia v tzv. vysokej politike a diplomacii zahrnul do knihy Memoáre in claris (1998). Viaceré jeho práce vyšli v anglickom, bulharskom, českom, vo francúzskom, v maďarskom, mongolskom, nemeckom, poľskom a ruskom preklade.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Dobyvateľ vesmíru (1961)
  • Andy (1993)

  Literatúra faktu

  • Dunaj sa končí pri Izmaile (1957)
  • Generál s levom (1974)
  • Míľniky (1975, výber)
  • Banderovci (1989)
  • Lámanie pečatí (1989)
  • Američan v Povstaní (1994)
  • Antekova zrada (1994)
  • Biele miesta (1997)
  • Memoáre in claris (1998)
  • Dýka v chrbte (2001)
  • Pogrom – Na sny sa neumiera (2003)

  Publicistika

  • Život pre východ (1959, výber)
  • Už dozrel bor (1961)
  • Komunizmus sa začína už dnes (1962)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5. SVETOŇ,
  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  SVETOŇ, Ľuboš: Politika zabíja (Bohuš Chňoupek: Pogrom). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 5.

  STRAKA, Jaroslav: Právo, či bezprávie? Bohuš Chňoupek: Dýka v chrbte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 108 – 110.

  BABIAK, Michal: Juhoslovanské súvislosti (k prezentácii knihy B. Chňoupka Dýka v chrbte). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 83 – 89.

  STRAKA, Jaroslav: Umenie politiky. Bohuš Chňoupek: Memoáre in claris. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 142 – 145.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013