Blažej Krasnovský

Narodenie 30. 1. 1951 Bunkovce
Úmrtie 17. 8. 1999 Zlaté Moravce • Pseudonym

  Ľudovít Hvižďanský, Bohuslav Križaj
 • Životopis autora

  Blažej KRASNOVSKÝ v r. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sobranciach, 1969 – 72 na Cyrilometodskej bohosloveckej

  Blažej KRASNOVSKÝ v r. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sobranciach, 1969 – 72 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, 1972 – 77 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, 1993 – 96 na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1972 – 96 pracovník Slov. poisťovne v Košiciach, od 1996 sa profesionálne venoval politike, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia. Meditatívne a reflexívne básne uverejňoval od r. 1971 časopisecky, v zborníkoch, rozhlase a v televízii. Autor básnických zbierok Na linke dôvery (1984), Siločiary (1987), Hodina z Jóba (1990), výberu Pod dvojramenným krížom (1995), poémy Iný život (1992), zbierok Z  ťaživého sna (1996) a Až k prameňom (1997). Detskému čitateľovi adresoval veršované knižky Stačí malá nepozornosť (1987), Nezbední hrdinovia, Kedy smútia zvieratká (obe 1990), Čo ti značka vraví (1991), Detský kalendár (1993). Autor rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, najmä však televíznych scenárov Nedeľných chvíľok poézie zo štúdia v Košiciach. Napísal publicistickú knihu Boh oslovil politikov (1991), zostavil a vydal viacero antológií, zborníkov poézie, prózy a drámy vychodoslov. spisovateľov, najmä mladých autorov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Na linke dôvery (1984)
  • Siločiary (1987)
  • Hodina z Jóba (1990)
  • Iný život (1992)
  • Pod dvojramenným krížom (1995, výber)
  • Z ťaživého sna (1996)
  • Až k prameňom (1997)
  • Kvet pre dušu (2008, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Stačí malá nepozornosť (1987)
  • Kedy smútia zvieratká (1990)
  • Nezbední hrdinovia (1990)
  • Čo ti značka vraví (1991)
  • Detský kalendár (1993)

  Publicistika

  • Boh oslovil politikov (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TUŽINSKÝ, Ján: Blažej Krasnovský (úmrtie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 157.

 

Obálka slniečka september 2013