• Pseudonym

  O. K. Čeh, Štefánia Piváková
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Talianský jazyk
 • Životopis autora

  Bratia → František Hečko a → Viťazoslav Hečko. R. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Trnave, 1938 – 39 na učiteľskom ústave, 1940 – 41 a

  Bratia → František Hečko a → Viťazoslav Hečko. R. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Trnave, 1938 – 39 na učiteľskom ústave, 1940 – 41 a 1943 – 46 románsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1941 – 43 na univerzitach v Ríme a v Neapole. R. 1937 – 38 korešpondent firmy NUPOD v Trnave, 1940 – 41 pracovník Ministerstva financií, 1943 – 46 Univ. knižnice, 1946 – 47 redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave, 1947 – 48 referent Matice slov. a redaktor časopisu Slovensko v Martine, 1949 pracovník Povereníctva školstva a kultúry, 1949 – 67 riaditeľ, 1967 – 69 redaktor Slov. literárnej agentúry, resp. Slov. literárneho a divadelného zastupiteľstva, 1969 – 71 redaktor Revue svetovej literatúry, 1971 – 80 vydavateľstva Slov. spisovateľ v Bratislave, od r. 1980 na dôchodku. Jeden z významných slov., medzinárodne uznávaných prekladateľov z románskych literatúr. R. 1942 – 46 uverejnil v Eláne viacero príspevkov o veľkých svetových, najmä talianskych spisovateľoch, neskôr sa sústredil na predstaviteľov súčasnej talianskej prózy. Autor početných doslovov v preložených dielach, venoval sa aj recenzentskej činnosti, napokon problematike teórie umeleckého prekladu, o čom pisal do Slov. pohľadov, Slovenska, Kultúrneho života, Revue svetovej literatúry, Literárneho týždenníka. Ťažisko jeho literárnych aktivít spočívalo v prekladateľstve. Preložil desiatky básnických, prozaických (klasických i súčasných - Boccacciove Príbehy z Decameronu, Moraviove Nové rímske poviedky, Balzacove Rozmarné poviedky,  Chevallierovo Zvonodrozdovo a i. ) a dramatických diel (spolu okolo 300 titulov) najmä z talianskej a francúzskej literatúry, sporadicky prekladal aj z rumunčiny, češtiny a ruštiny.  Popredný svetový goldonista, Goldonimu venoval viacero štúdií a príspevkov, zostavovateľ bibliografie Carlo Goldoni na Slovensku – Carlo Goldoni in Slovacchia (1967), do slovenčiny preložil 27 jeho komédií (Klamár, Mirandolina, Prefíkaná  vdova, Sluha dvoch pánov, Škriepky v Chiozze, Štyria grobiani atď.);, r. 1961 a 1965 účastník Casa di Goldoni v Benátkach. Z ďalšich talianskych dramatikov preložil komédie De Benedettiho, Bettiho, Bertolazziho, De Filippa, Fo, Gozziho a i., ako aj viacero hier L. Pirandella, z francúzštiny dramatické práce Feydeaua, Molièra, Maeterlincka, Merleho atď., ktoré vyplnili repertoár divadiel na Slovensku, uvádzali ich aj v rozhlase a v televízii. Popularizátor svetovej literatúry a otázok prekladateľstva v tlači, rozhlase i v televízii, autor  esejistickej práce Dobrodružstvo prekladu (1991) a knihy o porovnávacej európskej paremiológii Nehádžte perly sviniam (1994).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Odborná literatúra

  • Carlo Goldoni na Slovensku – Carlo Goldoni in Slovacchia (1967, aj zostatovateľ)
  • Čas je zlatý prach (2004, 1.vydanie)

  Prekladateľská činnosť

  • Goldoni, C.: Škriepky v Chiozze (1954)
  • Goldoni, C.: Sluha dvoch pánov (1956, 1966, 1969, 1975)
  • de Balzac, H.: Rozmarné poviedky (1957)
  • Goldoni, C.: Klamár (1957, aj prebásnil)
  • Chevallier, G.: Zvonodrozdovo (1958)
  • Goldoni, C.: Mirandolina (1960)
  • Goldoni, C.: Štyria grobiani (1963)
  • Moravia, A.: Nové rímske poviedky (1966)
  • Goldoni, C.: Prefíkaná vdova (1969)
  • Boccaccio, G.: Príbehy z Dekameronu (1970)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba – HEČKO, Blahoslav: Renesančný noblesný vzdelanec a prekladateľ (Rozhovor, zo súkromného archívu autorky). In:
  ŠAJDOVÁ, Ľuba – HEČKO, Blahoslav: Renesančný noblesný vzdelanec a prekladateľ (Rozhovor, zo súkromného archívu autorky). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 66 – 74.

  ČELKOVÁ, Lýdia: Podmanivé čaro jazyka (Blahoslav Hečko: Nehádžte perly sviniam). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 5.

  BODACZ, Bohuš: Pamäti prekladateľa. Blahoslav Hečko: Čas je zlatý prach. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 120 – 122.

  HÁBER, Stanislav: Spomienka na dobrého človeka. Blahoslav Hečko: Čas je zlatý prach. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 131 – 132.

  BEŇO, Ján: Majster z najnezabudnuteľnejších. Blahoslav Hečko: Čas je zlatý prach. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 129 – 131.

  ČIŽMÁRIK, Rudolf – BALÁŽ, Anton – VALLOVÁ, Miroslava – SAMCOVÁ, Jarmila – DVOŘÁKOVÁ-ŽIARANOVÁ, Ružena – HUMAJOVÁ, Daniela: Človek  – hlas Boha. Spomienky na Blahoslava Hečka. In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 6 – 7.

  BALÁK, Štefan: Človek – hlas Boha (Za Blahoslavom Hečkom). (Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 133.

  BALÁK, Štefan: Staviteľ mostov medzi národmi (Blahoslav Hečko 18. 9. 1915 – 22. 12. 2002). (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 124 – 125.

  GALLO, Igor: Tŕnistá púť s demižónom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 138 – 141.

  ŠAH: Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 159.

  VALLOVÁ, Miroslava – HEČKO, Blahoslav: Na vrchole Olympu (Rozhovor s prekladateľom Blahoslavom Hečkom). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 12.

  SÁTOLOVÁ, Ľuba – HEČKO, Blahoslav: Blahoslav Hečko – Homo Ridens (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 18. 10. 1995, č. 21, s. 12.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013