Bernard Brázdil

Narodenie 17. 9. 1932 Trenčianske Bohuslavice • Životopis autora

  Bernard Brázdil študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Galante, kde r. 1951 maturoval, 1951 – 57 absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po

  Bernard Brázdil študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Galante, kde r. 1951 maturoval, 1951 – 57 absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil od r. 1957 ako lekár v nemocnici, po roku obvodný lekár a neskôr primár na Poliklinike v Topoľčanoch. Prvé básne uverejňoval v časopisoch a novinách Kultúrny život, Slov. pohľady, Matičné čítanie, Pravda, Práca, Smena a i., ako aj v Almanachu mladých autorov (1956). Knižne debutoval zbierkou reflexivnej lyriky Kalich a Had (1979), na vydanie pripravil publikáciu Storočnica topoľčianskej nemocnice (1986). Naposledy vydal zbierky lyrických básní Mandala, Tieňoviská (obe 2002) a román Blízko konca sveta (2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Kalich a Had (1979)
  • Mandala (2002)
  • Tieňoviská (2002)

  Iné

  • Storočnica topoľčianskej nemocnice (1986)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Bernard Brázdil – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 155. ŠAH: Bernard Brázdil
  ŠAH: Bernard Brázdil – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 155.

  ŠAH: Bernard Brázdil – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 155 – 156.

  -mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Bernard Brázdil: Tieňoviská). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013