Borin

Narodenie 22. 10. 1900 Námestovo
Úmrtie 25. 7. 1977 Bratislava • Vlastné meno

  Augustín Način
 • Pseudonym

  Agor, Borin, Júlia Divinská
 • Životopis autora

  Augustín Borin (obč. m. Augustín Način) od r. 1912 študoval na gymnáziách v Mezőkövesde a v Ružomberku, r. 1919 – 20 na právnickej fakulte

  Augustín Borin (obč. m. Augustín Način) od r. 1912 študoval na gymnáziách v Mezőkövesde a v Ružomberku, r. 1919 – 20 na právnickej fakulte v Brne a 1920 – 21 v Prahe (štúdia nedokončil). Celý život sa venoval redakčnej a vydavateľskej činnosti: od r. 1922 pôsobil v bratislavskej redakcii Slováka, od 1924 v redakcii Slov. národa, súčasne bol r. 1923 – 25 zodpovedným redaktorom literárneho časopisu Vatra, ktorý pomáhal r. 1919 zakladať. R. 1927 – 39 bol pracovníkom Tlačového odboru Slov. odbočky národnej rady, súčasne r. 1932 – 38 vydával vlastným nákladom literárny časopis Pero. R. 1939 – 40 redaktor Slov. politiky, 1940 – 45 denníka Slovák, po vojne pôsobil v redakciách rozličných periodík (Hlas práce, Národné noviny, Náš národ a i.). Naposledy pracoval v podniku Turista. Ako redaktor viacerých časopisov ovplyvňoval literárny život na Slovensku, najmä časopisom Vatra, do ktorého prispievala skoro celá mladá generácia. V básnickej tvorbe bol ovplyvnený poéziou Hviezdoslava i Slov. moderny a filozofiou R. Thakura. Výber prírodnej a intímnej lyriky vydal pod pseud. Júlia Divinská v zbierke Básne v próze (1925) a dojmy z prírody, vzťah k domovu, zážitky v Taliansku, občiansku i príležitostnú lyriku pod pseud. Borin v zbierke S dovolením (1926). Potom publikoval verše len časopisecky, venoval sa hlavne redakčnej praci. Výber z jeho poetickej tvorby vyšiel oneskorene pod názvom Môj rozprávkár (1967).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Básne v próze (1925, výber intímnej lyriky)
  • S dovolením (1926)
  • Môj rozprávkár (1967, výber)

 

Obálka slniečka september 2013