Anton Vantuch

Narodenie 1. 1. 1921 Brušperk (Česko)
Úmrtie 12. 9. 2001 Bratislava • Pseudonym

  A. Vanovský, J. Jendek
 • Životopis autora

  Anton VANTUCH r. 1940 maturoval na klasickom gymnáziu v Ostrave, po 1945 študoval na filozofickych fakultach v Brne, Štrasburgu, Prahe a v Bratislave

  Anton VANTUCH r. 1940 maturoval na klasickom gymnáziu v Ostrave, po 1945 študoval na filozofickych fakultach v Brne, Štrasburgu, Prahe a v Bratislave francúzštinu a filozofiu. R. 1947 – 48 prof. na gymnáziu v Jeseníku, 1949 – 59 odborný asistent na Katedre francúzskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK, 1959 – 61 dokumentátor vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave, 1962 – 80 vedecký pracovník Historického ústavu SAV, potom vedúci Katedry pre románsku literatúru v Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva v Bratislave, od 1981 na dôchodku. Napísal štúdiu Poeta Saxo a starofrancúzske epické spevy (1959) a monografiu Homér a homérsky svet (1960). Osvetlil osobnosť Jána Sambuca v rovnomennej monografii (1975) a napísal monografiu Ch. L. Montesquieu, zápas o dielo (1977). Z francúzskych dejín prerozprával a vydal Príbeh o Jane z Arku (1989). Spoluautor rozsiahlej monografie Molière (1987, so Š. Povchaničom a I. Imrom), vedúci autorského kolektívu diela Dejiny francúzskej literatúry (1995, so Š. Povchaničom, K. Kenížovou-Bednárovou a S. Šimkovou). Ako prekladateľ a komentátor francúzskej staršej i novšej literatúry napísal veľa doslovov k vydaniam, ktoré preložil (Stendhal, Balzac, Hugo, Zola, Moupassant, Bergson, Descartes, Philipp, Sarter, Flaubert, Montaigne, Villon, A. Dumas, Rousseau, Voltaire a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Príbeh o Jane z Arku (1989, prerozprávaný príbeh)

  Literárna veda

  • Poeta Saxo a starofrancúzske epické spevy (1959)
  • Homér a homérsky svet (1960)
  • Ján Sambucus (1975)
  • Ch. L. Montesquieu, zápas o dielo (1977)
  • Molière (1987, spoločné dielo: A. Hantuch, Š. Povchanič, I. Imro)
  • Dejiny francúzskej literatúry (1995, Autorský kolektív: A Vantuch (vedúci), Š. Povchanič, K. Kenížová-Bednárová a S. Šimková)

 

Obálka slniečka september 2013