Anton Hlinka

Narodenie 31. 10. 1926 Valaská Belá
Úmrtie 26. 3. 2011 Trenčín • Životopis autora

  Salezián, kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ. R. 1939 – 44 študoval na gymnáziu v Šaštíne

  Salezián, kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ. R. 1939 – 44 študoval na gymnáziu v Šaštíne a v Trnave, 1944 vstúpil do Spoločnosti saleziánov Don Bosca, po pedagogickej praxi ho totalitný režim poslal na nútene práce do Čiech. R. 1951 emigroval, študoval teológiu, filozofiu a psychológiu na univerzitách v Turíne, vo Viedni a v Ríme, r. 1955 vysvätený za r. k. kňaza. R. 1958 – 67 pôsobil ako doc. filozofie vo Viedni, v Kolíne nad Rýnom a v Catánii, od r. 1971 redaktor, neskôr voľný spolupracovník Rádia Slobodná Európa a profesionálny publicista v Mníchove, spolupracovník švajčiarskeho vysielania Stefanus a amerického Voice of America. R. 1991 sa vrátil na Slovensko, pôsobil ako tajomník komisie pre masmédiá a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, potom prof. a rektor Slov. katolíckej akadémie v Bratislave. V zahraničí založil (1980) vlastné nakladateľstvo, v ktorom počas desiatich rokov vyšlo 29 kníh. Literárnu činnosť začal publikovaním článkov v r. 1964, je autorom množstva teologických, filozofických a cirkevno-politických štúdií, úvah a esejí. Ako cirkevný spisovateľ a mysliteľ je autorom kníh K širším obzorom (1968), Cesty k nekonečnu (1970), Svetlo z Lisieaux (životopisná črta o svätej Terézii, 1973), Ježiš na dosah ruky (2003), Apartheid (o situácii cirkvi na Slovensku po Helsinskej konferencii, 1976), Myslitelia a myšlienky (1977), 20 + 10 Jahre danach (o vývoji náboženskej situácie na Slovensku, 1978), Viera veľkých vedcov (1979), Keď zakvitne rumovisko (1981), Slabosť silných a sila slabých (1989, o dejinách cirkvi na Slovensku v r. 1945 – 1979; rozšírené druhé vydanie vyšlo 1989), Viera veľkých vedcov (1988, 6 vydaní), Každý sa môže zmeniť (1994, jeho vrcholné dielo; dynamické modely správania – cnosti). Precízne spracované rozhlasové kázne z mníchovskeho obdobia i po návrate na Slovensko vydal v 7 zv. Ozvena slova (1991 – 94). Okrem vlastných kníh preložil, vydal či spracoval vyše tridsať kníh. Ako prekladateľ sprístupnil početné diela duchovnej spisby, ktoré sa v období totality šírili na Slovensku tajnými sieťami. Za celoživotné dielo udelil Antonovi Hlinkovi prezident SR Michal Kováč 1. januára 1997 Rad Andreja Hlinku I. triedy a 28. októbra 1998 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • K širším obzorom (1968)
  • Cesty k nekonečnu (1970)
  • Ježiš na dosah ruky (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich
  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich Tóth). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 115.

  Autor neuved.: Opustili nás (Anton Hlinka). In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 11.

  ŠAH: Anton Hlinka – 80. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013