Anton Habovštiak

Narodenie 22. 9. 1924 Krivá
Úmrtie 14. 4. 2004 Bratislava • Životopis autora

  Manželka → Katarína Habovštiaková. R. 1938 – 46 študoval na gymnáziách v Trstenej a v Dolnom Kubíne, 1946 – 51 slovenčinu a

  Manželka → Katarína Habovštiaková. R. 1938 – 46 študoval na gymnáziách v Trstenej a v Dolnom Kubíne, 1946 – 51 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1950 – 93 pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, od r. 1993 na dôchodku. V oblasti jazykovedy najväčšiu pozornosť venoval dialektológii, zaoberal sa aj širšou problematikou lexikológie, lexikografiou a štylistikou. Autor monografii Oravské nárečia (1965), Oravské chotárne názvy (1970), Oravci o svojej minulosti (1983), Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov so zreteľom na lingvistickú geografiu (1993), krátkych slovníkov oravského, pivnického a gornomitropolského nárečia, spoluautor 1. a 4. zv. monumentálneho Atlasu slovenského jazyka (1968 – 84), ako aj Slovníka slovenských nárečí. Vo viacerých študiách analyzoval jazyk, reč, slovník a umelecký štýl v dielach slov. spisovateľov (M. Kukučín, T. H. Florin, F. Hečko, J. Bodenek a i.), samostatne vydal knihu Hviezdoslav a slovenčina (1969). Autor vlastivedných regionálnych monografií Oravská Polhora (1989), Hruštín (1990), Oravská Lesná (1991), Vavrečka (1994), Dlhá nad Oravou (2000), Malatiná (2005). S jazykovedným a vlastivedným badaním úzko súvisí i jeho literárna tvorba. Rozprávkové a povesťové motívy autorsky spracoval v početných zbierkach rozprávok a povestí: Pastierik a zbojníci (1963), Zakliate ovečky pod Rozsutcom (1966), Kráľovič a krásna Zuzana (1968), Proroctvo kráľa Mateja, Zlaté dukáty v Choči (obe 1970), Kráľ a múdry sedliak (1972), Viktorine zvony (1974), Skamenená dievka (1977), Oravské povesti (1978), Jánošíkova studnička, O orlovi na Bielej skale (obe 1980), Snehobiela košeľa (1981), Kukučkine slzy (1986), Poklad nad všetky poklady, Trojaké husličky (obe 1991), Povesti o Oravskom zámku (1994), Kniha rozprávok (1997), Remeslo má zlaté dno (s K. Habovštiakovou), Vianočné rozprávky (obe 1998), Povesti z oravskej doliny (2002) a i. Mladeži určil aj historické romány Plátennícka pieseň (1985) a Plátennícka pieseň a jej finále (1999). Autor knihy esejí Oravské chodníčky (1985), Dni sviatočné i všedné (1995), Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži (1995), náboženskej tematiky sa tykala aj populárno-náučná kniha Cesta kríža (1992). Ako prozaik vydal zbierky noviel  Volanie domova (1992) a Mať moja, mať moja (1999), v poviedkových súboroch Aj také sú Božie cesty (1995), Srdcia, čo našli lásku (1999), knihy Za mrakmi je moje milované Slnko (1996), Boli soľou i svetlom (2001) a Sestra Zdenka (2003). Vydal autobiografickú knižku Túžba po poznaní (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Volanie domova (1992)
  • Aj také sú Božie cesty (1995)
  • Mať moja, mať moja (1999)
  • Srdcia, čo našli lásku (1999)
  • Túžba po poznaní (2003)

  Esej

  • Oravské chodníčky (1985)
  • Dni sviatočné i všedné (1995)
  • Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži (1995)
  • Kráľ nad kráľmi sa narodil (2008, 2.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Pastierik a zbojníci (1963)
  • Zakliate ovečky pod Rozsutcom (1966)
  • Kráľovič a krásna Zuzana (1968)
  • Proroctvo kráľa Mateja (1970)
  • Zlaté dukáty v Choči (1970)
  • Kráľ a múdry sedliak (1972)
  • Viktorine zvony (1974)
  • Skamenená dievka (1977)
  • Oravské povesti (1978)
  • Jánošíkova studnička (1980)
  • O orlovi na Bielej skale (1980)
  • Snehobiela košeľa (1981)
  • Plátennícka pieseň (1985)
  • Kukučkine slzy (1986)
  • Poklad nad všetky poklady (1991)
  • Trojaké husličky (1991)
  • Povesti o Oravskom zámku (1994)
  • Kniha rozprávok (1997)
  • Vitala a Nabor (1997, divadelná hra)
  • Remeslo má zlaté dno (1998, spoločné dielo A. Habovštiak, K. Habovštiaková)
  • Vianočné rozprávky (1998)
  • Plátennícka pieseň a jej finále (1999)
  • Povesti z oravskej doliny (2002)
  • Najkrajšie oravské povesti (2014, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  • Oravská Polhora (1989)
  • Hruštín (1990)
  • Oravská Lesná (1991)
  • Cesta kríža (1992)
  • Múdrosť srdca (1993)
  • Vavrečka (1994)
  • Za mrakmi je moje milované Slnko (1996)
  • Dlhá nad Oravou (2000)
  • Boli soľou i svetlom (2001)
  • Meditácie a modlitby sestry Zdenky (2002, zost.)
  • Sestra Zdenka (2003)
  • Malatiná (2005)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Hviezdoslav a slovenčina (1969)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOVÁČOVÁ-HABOVŠTIAKOVÁ, Anna: Skúsenosti z jazykovedy uplatňoval v živote. (Spomienky dcéry). In: Katolícke noviny,  roč. 130, 11. 1. 2015,
  KOVÁČOVÁ-HABOVŠTIAKOVÁ, Anna: Skúsenosti z jazykovedy uplatňoval v živote. (Spomienky dcéry). In: Katolícke noviny,  roč. 130, 11. 1. 2015, č. 2, s. 15.

  PARENIČKA, Pavol: Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 87 – 88.

  SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIV – XXXV.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

  ONDREJOVIČ, Slavomír: Anton Habovštiak: Oravci o svojej minulosti (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 1.

  GÁLIS, Vladislav: Žriedla a korene. (Túžba po poznaní. Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 1, s. 87 – 88.

  GEISBACHEROVÁ, Michaela: O kráse rodného kraja (Anton Habovštiak: Oravské chodníčky). In: Knižná revue, roč. XV, 9. 11. 2005, č. 23, s. 5.

  BALÁK, Štefan: Spovedník (za Antonom Habovštiakom). Báseň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 121 – 122.

  GONDA, Milan – HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Nezvyčajní manželia spojení tvvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí jeho manželka Katarína Habovštiaková (Rozhovor). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 12.

  ONDRUŠ, Šimon: Odišiel Veľký Slovák z Oravy Anton Habovštiak 22. 9. 1924 – 14. 4. 2004. (Ľútoriadky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 120 – 121.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Povestný poklad povestí (Anton Habovštiak: Slovenské povesti II). In: Knižná revue, 12. 5. 2004, č. 10, s. 5.

  BALÁK, Štefan – HABOVŠTIAK, Anton: Literatúra je mi studnička pamäti. (Hovoríme s jazykovedcom a spisovateľom Antonom Habovštiakom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 136 – 141.

  CHUDA, Michal: Krása a poézia Vianoc (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 13. 12. 1995, č. 25 – 26, s. 9.

  KOVÁČOVÁ, Anna: Zbierka povestí o jednom zámku (Anton Habovštiak: Povesti o Oravskom zámku). In: Knižná revue, roč. V, 12. 7. 1995, č. 12, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Štefan Balák SPOVEDNÍK (za Antonom Habovštiakom) Dožblnkotala studnička v rodnej Krivej, čo tvorivú silu mala. Odišiel spovedník,
  Štefan Balák
  SPOVEDNÍK
  (za Antonom Habovštiakom)

  Dožblnkotala studnička
  v rodnej Krivej,
  čo tvorivú silu mala.
  Odišiel spovedník,
  lebo jazykovedec a spisovateľ
  ním je.
  Fantázia sa v nej umývala.
  Tvorcovu cestu smrť
  preťaha.

  Oravský bard
  odišiel na iný breh,
  už nie je medzi nami
  medzi spovedajúcimi.

  Studnička detstva
  navracia sa echom,
  dožblnkotala,
  tvorba odolala.

  Dnes už Tonko Habovštiak
  žije si na Druhom brehu
  život nový,
  v nebeskom kráľovstve
  pri Ježišovi.

  (In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 121 – 122.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013