• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  R. 1949 – 56 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1961 bola na

  R. 1949 – 56 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1961 bola na študijnom pobyte, od 1964 interná ašpirantka, 1967 – 70 odborná pracovníčka Ústavu slov. literatúry SAV, od 1971 odborná asistentka a od 1987 doc. na Katedre estetiky, od 1996 na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa literárnovednému výskumu v oblasti dejín slov. literatúry a národnej kultúry, osobitne dejinám estetického myslenia a problematike literárnej estetiky a kulturológie. Autorka vedeckých štúdií, študijných materiálov a príspevkov, publikovaných v odborných časopisoch a zborníkoch (Acta culturologica). Samostatne vydala personálnu bibliografiu Margita Figuli (1970), Formovanie estetického a etického profilu mladej generácie (1983), Antológiu z dejín estetickej výchovy (1987), Kulturologický koncept dejín národnej kultúry (1998), monografickú prácu Paleta Edity Ambrušovej (2006); spoluautorka vydania Estetická výchova (1980), Estetika (1989), prekladateľka odborných prác o dejinách estetiky z ruštiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Estetická výchova (1980, spoluautorka)
  • Formovanie estetického a etického profilu mladej generácie (1983)
  • Antológiu z dejín estetickej výchovy (1987)
  • Estetika (1989, spoluautorka)
  • Kulturologický koncept dejín národnej kultúry (1998)
  • Otec Štefan Šebesta (2002, 1.vydanie)
  • Paleta Edity Ambrušovej (2006, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Margita Figuli (1970)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIKOVÁ, Marta: Anna Fischerová: Paleta Edity Ambrušovej. In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 1.

 

Obálka slniečka september 2013