Anna Doležalová-Vlčková

Narodenie 28. 4. 1935 Ružomberok
Úmrtie 23. 10. 1992 Bratislava • Životopis autora

  R. 1945 – 53 študovala na gymnáziách v Rožňave a v Ružomberku, 1953 – 58 čínštinu a dejiny Ďalekého východu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od r. 1958 pracovala v

  R. 1945 – 53 študovala na gymnáziách v Rožňave a v Ružomberku, 1953 – 58 čínštinu a dejiny Ďalekého východu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od r. 1958 pracovala v Univ. knižnici, 1960 – 90 vedecká pracovníčka Kabinetu orientalistiky SAV, súčasne od 1988 externe pôsobila aj na Katedre jazykov a kultúr Ďalekého východu Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Literárna vedkyňa, historička čínskej kultúry, prekladateľka čínskej prózy a poézie. Špecializovala sa na štúdium modernej čínskej literatúry, najmä na dielo romanticko-expresionistického spisovateľa Ju Ta-fu: Specific Traits of His Literary Creation (1971). Zaoberala sa aj čínskou literárnou spoločnosťou Tvorba (Čchuang-cao-še), v ktorej Ju Ta-fu dlhe roky pôsobil. Pripravila zborník o literatúre, umení, školstve a jazyku v Čine 1949 – 69 Čínska kultúra a maoizmus (1982) a veľkú ilustrovanú knihu Čina (1991). Ovládala čínsky jazyk a ako prvá na Slovensku začala vydávať priame preklady z čínštiny. Okrem diela Ju Ta-fu prekladala z tvorby Lu Suna (Oheň a kvety, 1960), v spolupráci s Ľ. Feldekom preložila ľudový epos Povesť o krásnej Ašme (1978), zostavila rozsiahle výbery moderných ázijských poviedok a povojnových ázijských poviedok (Slnečný vejár, 1979 a Slnečné hodiny, 1984) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Čina (1991)

  Odborná literatúra

  • Čínska kultúra a maoizmus (1982)

  Literárna veda

  • Specific Traits of His Literary Creation (1971)

  Editorská činnosť

  • Slnečný vejár (1979)
  • Slnečné hodiny (1984)

  Prekladateľská činnosť

  • Oheň a kvety (1960)
  • Povesť o krásnej Ašme (1978, spolu s Ľ. Feldekom)

 

Obálka slniečka september 2013