Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Životopis autora

  Andrijan TURAN sa narodil 6. októbra 1962 v Bratislave. Je synom autora kníh pre deti a mládež Jána Turana a prozaičky Jany Šrámkovej.
  Andrijan TURAN sa narodil 6. októbra 1962 v Bratislave. Je synom autora kníh pre deti a mládež Jána Turana a prozaičky Jany Šrámkovej. Gymnázium absolvoval v Bratislave, pracoval v rozličných zamestnaniach ako vrátnik, strážnik, poštár, skladník, novinár, redaktor oddelenia kultúry v denníku Národná obroda. V súčasnosti je v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Odborná literatúra

 • Charakteristika tvorby

  Básne začal publikovať v Literárnej prílohe denníka Smena a v Novom slove mladých. Debutoval "mladistvo" spontánno-kritickou zbierkou Ozvena vo
  Básne začal publikovať v Literárnej prílohe denníka Smena a v Novom slove mladých. Debutoval "mladistvo" spontánno-kritickou zbierkou Ozvena vo všetkých jazykoch. Po roku 1989 bol zakladajúcim členom literárnej skupiny Barbarská generácia (spolu s R. Bielikom, J. Litvákom, K. Zbružom). Vo svojej ďalšej zbierke Nočná požičovňa klavírov sa vyrovnáva aj so svojimi osobnými zlyhaniami, jeho pocit osciluje medzi úsilím žiť eticky a smútkom zo sklamania zo svojich pokleskov. Zbierka Sneha je vyvrcholením týchto protirečivých tendencií v tvorbe básnika. Turanova poézia tohto obdobia je hľadaním rovnováhy medzi dočasnosťou vzťahov a vecí a "absolútnom", ktoré vytvára smerovanie k ničote a deštrukčným polohám bytia. Na druhej strane treba povedať, že v jeho tvorbe je jednoznačne negatívny postoj k skúsenostiam s "umelými rajmi" – aké prinášajú alkohol a drogy. Od zbierky Kolíska z hadov a najmä od knižky Popolnočný med sa Turanova poézia odvracia od prchavých, deštruktívnych vzťahov k trvalejším, aj keď ťažko nachádzaným podstatným hodnotám, k zodpovednosti za seba i za našich blízkych, za stav sveta. Aj keď zbierka Popolnočný med je presiaknutá motívmi smútku a sklamania, o mučivej dočasnosti vzťahu nielen k tým druhým, ale i sebe samému, o tom, že detstvo na vidieku v "náručí" pokoja lúk a potokov, je tiež už iba snom presiaknutým smútkom za všetkým, čo sa už nevráti (báseň Biela izba, čierny kôň) a silou svojej básnickej výpovede, často až so sebazničujúcou úprimnosťou (báseň Prázdne hniezda), pôsobí autorsky oslobodzujúco a otvára Turanovi priestor pre ďalšiu tvorbu. V Turanovej poézii je skoncentrovaná a básnicky veľmi účinne stvárnená základná téma Barbarskej generácie: prečo je produktom civilizácie aj moderné barbarstvo drog, alkoholu a z nich vyplývajúce násilie, do akej miery sme za to zodpovední každý z nás ako jednotlivec a do akej miery ako spoločnosť, ktorú tvoríme spolu s ostatnými. V poslednom čase publikoval Turan aj niekoľko zrelých poviedok a noviel v časopise Slovenské pohľady, Dotyky a inde.
  Jozef Čertík
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

  ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

  ŠAH: Andrijan Turan – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 160.

  GRUPAČ, Marián: Krídla anjelov pofŕkané od krvi (Andrijan Turan: Origami). In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 5.

  Autor neuved.: Andrijan Turan (1962) je básnik, prozaik... (Andrijan Turan: Origami). In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 4.

  VLNKA, Jaroslav: Návrat dobrých holubov (Andrijan Turan: Sťahovanie vtákov). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 3. 2007, č. 6, s. 5.

  Matejov, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.


  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Dobrý básnik si musí vyzliecť aj kožu. In: Národná obroda, 12, 147, 27. 6. 2001.

  LITVÁK, Ján: Niekoľkoslabičný had. In: Dotyky, 13, 2, 2001.

  BALÁŽ, I.: S rodnou zemou pod nohami. In: Literárny týždenník, 13, č. 26, 2000.

  MATEJOV, R.: Silná súkromná symbolika. In: Slovenské pohľady, 116, 2000, s. 90 – 91.

  SVETOŇOVÁ, L.: Medzi new-age a populistickým martýrstvom. In: Romboid, 35, 4, 2000.

  -j-: Andrijan Turan: Druhá dúha. Básne,s rdcové príhody prírody (+ ukážka). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 4.

  BELKOVÁ, Z.: A všetci sú barbarmi. In: Literika 4, 1, 1999.

  BRENDZA, Boris: Vietor z púšte veje na farizejov, alebo, 10 x Ty. (Rozhovor). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 2 – 5.

  CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

  GAVURA, J.: Samomystifikovaná generácia. In: Dotyky, 11, 1, 1999.

  MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

  MORAVČÍK, Š.: Barbari dobyli rým a čo ďalej? In: Literárny týždenník, 12, 2, 1999.

  SVETOŇ, Ľ.: Hra o ticho. In: Literárny týždenník, 12, 2, 1999.

  LITVÁK, J. – TURAN, A. – KOLENIČ, I.: Spiaci v jantári. Zbohom. In: Literika 4, 3, 1999.

  BELKOVÁ, Z.: Banálne otázky, trpká odpoveď. In: Romboid, 33, 6, 1998.

  GAVURA, J.: Pokusy o hľadanie alebo 10 rokov A. Turana v slovenskej poézii. In: Romboid, 33, 2, 1998.

  HABAJ, M.: Aj naša Margarétka píše básničky alebo Žiadne alebo. In: RAK 3, 1 –2, 1998.

  LITVÁK, J.: Výkrik rozliateho pohára. In: Literárny týždenník, 11, č. 3, 1998.

  LITVÁK, J. – ZBRUŽ, K: Andrijan Turan. In: Pravda, 8, 29, 5. 2. 1998.

  NOVANSKÁ, G.: Podozrenie z hry na efekt. In: Romboid, 33, 6, 1998.

  STYKOVÁ, J.: Chyť si ju, potom uvidíš! In: Romboid, 33, 6, 1998.

  GAVURA, J.: Popolnočná nedôvera. In: Literárny týždenník, 10, 10, 38, 1997.

  HABLÁK, A..: Te-le-c-nosť? In: Dotyky, 9, 6, 1997.

  HAJKO, D.: Únik do snenia. In: Slovenské pohľady, 11, 1997.

  HOCHEL, I.: Nie novátorstvo, ale potvrdzovanie. In: Romboid, 32, 7, 1997.

  LITVÁK, J.: Popol, nočný med. In: Romboid, 32, 7,1997.

  MATEJOV, R: Medové verše. In: Slovenské pohľady 9, 1997.

  MUCHOVÁ, E.: Každý umelec má svoje súkromné peklíčko. In: Extra, 6, 34, 1997.

  ZBRUŽ, K: Knihy zármutku. In: Knižná revue, 7, 15 – 16, 1997.

  LIPTÁK, Ján – TURAN, Andrijan: Poznám piesne lúčeneho koníka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 20. 11. 1996, č. 23, s. 12.

  BANČEJ, M.: Barbarská generácia alebo Medzi mystifikáciou a literárnovedným termínom. In: Literika, 1, 3 – 4, 1996.

  BIELIK, R.: Komu sa nelení, tomu sa jelení. In: Smena, 48, 67, 21. 3. 1995.

  HULÍK, V. : V umení rozhoduje kvalita. In: Smena, 48, 100, 2. 5. 1995.

  LITVÁK, J. – ZBRUŽ, K.: Celá pravda o Barbarskej generácii. In: Dotyky, 7, 9 – 10, 1995.

  ŠEBAN, A.: Zajatec tónov. In: Smena, 48, 49, 28. 2. 1995.

  ŽÁRY, J.: Staviť na slovenských autorov. In: Smena, 48, 66, 20. 3. 1995.

  FERKO, A.: Fetujem svoj endorfín. In. Smena, 47, 264, 15. 11. 1994.

  DOLÁN, J.: Hľadač tisícročných šípov. In: Smena, 47, 276, 29. 11. 1994.

  ŠRAMKOVÁ, J.: Rodičia, deti a anjel domova. In: Smena, 47, 298, 27. 12. 1994.

  ŠIKULOVÁ, V.: Život ako jama halucinácií. In: Smena, 44, 89, 16. 4. 1991.

  ZBRUŽ, K.: Andy Turan vonalai [Čiary Andy Turana]. In: Irodalmi szemle, 34, 9, 1991.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Zbierka Nočná požičovňa klavírov potvrdzuje, že autor má v dostatočnej miere pod kontrolou štýlotvorné zdroje poézie, originálnu,

  Zbierka Nočná požičovňa klavírov potvrdzuje, že autor má v dostatočnej miere pod kontrolou štýlotvorné zdroje poézie, originálnu, drsnú tematiku no v súvislosti s ňou neprezentuje len štandardné postoje a závery, ktoré sú vlastne cez negáciu dokladom aktívneho neformálneho hľadania pozitívnych životných hodnôt. Tento autor patrí medzi vyspelejších poetov svojej generačnej vlny.

  Vlastimil Kovalčík

  Popolnočný med je knihou o zármutku, bolesti, strachu a melanchólii. Je knihou o tom, že bolo zničené niečo, na čom Andymu Turanovi zatiaľ veľmi záležalo. S bolesťou nie sme ponechaní sami na seba, ak sa chceme rozhodnúť pre vyšší zmysel života. Autorovi sa to nemusí vždy podariť pre jeho hlboko zakorenenú obavu zo zmien.

  Kamil Zbruž

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Pre mňa bude zbierka Sneha vždy až priveľmi úprimným lyrickým vyznaním človeka, ktorý vtedy nosil na pleciach smrť rovnako ľahko ako dvojročné
  Pre mňa bude zbierka Sneha vždy až priveľmi úprimným lyrickým vyznaním človeka, ktorý vtedy nosil na pleciach smrť rovnako ľahko ako dvojročné dieťa. Mottom Snehy by pokojne mohla byť táto vetička: Som o niečo menej hriešnejší ako Boh a iba o čosi svätejší ako diabol.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenských pohľadov (2017)  – Cena za poéziu Cena Slovenských pohľadov za rok 2003 Prémia Literárneho fondu za rok 1999 za zbierku
  Cena Slovenských pohľadov (2017)  – Cena za poéziu

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2003

  Prémia Literárneho fondu za rok 1999 za zbierku Druhá dúha
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013