Andrej Sirácky

Narodenie 9. 12. 1900 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 29. 9. 1988 Bratislava • Životopis autora

  R. 1913 – 17 študoval na gymnáziu vo Vrbase, 1917 – 18 v Sarvaši, 1918 – 21 súkromne vo Vrbase. Študium prerušil, lebo r. 1918 musel narukovať, r. 1919 – 21 príležitostný robotník

  R. 1913 – 17 študoval na gymnáziu vo Vrbase, 1917 – 18 v Sarvaši, 1918 – 21 súkromne vo Vrbase. Študium prerušil, lebo r. 1918 musel narukovať, r. 1919 – 21 príležitostný robotník a sadzač, 1921 – 25 poslucháč Karlovej univerzity v Prahe. R. 1925 – 41 prof. na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1942 – 43 redaktor denníka Slov. jednota v Budapešti, 1943 – 44 robotník, účastník odboja, príslušník partizánskej jednotky Novosadský oddiel, 1944 – 48 riaditeľ slov. gymnázia v Báčskom Petrovci. R. 1948 sa presťahoval na Slovensko a do 1974 prednášal filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, súčasne 1965 – 70 riaditeľ Sociologického ústavu SAV, 1974 – 75 vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV, 1975 – 78 riaditeľ, 1978 – 88 vedecký pracovní Ústavu filozofie a sociológie SAV. Prvé literárne práce uverejňoval vo vojvodinských periodikách (Dolnozemský Slovák, Národná jednota). V Prahe počas štúdia patril k členom spolkov Svojeť a Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska, ako ľavicovo orientovaný intelektuál bol spoluzakladateľom a redaktorom DAV-u, prispieval do časopisov Svojeť, Mladé Slovensko, Spartakus, Pravda chudoby, udržiaval kontakty s rodiskom a redigoval časopis Svit (1923). Publikoval krátke prózy (Mišovo pokánie, Noc i deň, V noci pred 1. májom, Nemocní ľudia – súborne vyšli v antológii Červená sedma, s. 167 – 202), sporadicky verše. Ako kritik a publicista pôsobil v Mladom Slovensku (1923) a v DAV-e, teoreticky sa zaoberal problémami tzv. proletárskeho umenia. Väčšinu svojich prác publikoval v týždenníku Národná jednota, v ktorom 1929 – 41 pôsobil ako redaktor, a v Novom živote, ktorý redigoval 1946 – 48. Počas pobytu v Juhoslávii vydal state a štúdie Za svetlom života (1932), Sila slov a myšlienok (1943) a Umierajúca civilizácia na prelome vekov (1946). Napísal 20 marxisticko-leninských filozofických a sociologických monografií (napr. Kultúra a mravnosť, Slovanstvo a svetový mier, obe 1949; Prírodné a spoločenské protredie, 1951; Pôvod prvotných ideológií, 1952; Vznik a vývoj náboženstva, 1953; Sociológia: teória, metódy, problémy, 1966; Sociológia a interpretácia vied, 1968; Sociálny svet človeka, 1974; Doba a myslenie, 1979) a stovky statí a úvah.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Červená sedma (antológia, prózy: Miškovo pokánie, Noc i deň, V noci pred 1. májom, Nemocní ľudia)
  • Mišovo pokánie (v antológii Červená sedma)
  • Nemocní ľudia (v antológii Červená sedma)
  • Noc i deň (v antológii Červená sedma)
  • V noci pred 1. májom (v antológii Červená sedma)

  Odborná literatúra

  • Za svetlom života (1932)
  • Sila slov a myšlienok (1943)
  • Umierajúca civilizácia na prelome vekov (1946)
  • Kultúra a mravnosť (1949)
  • Slovanstvo a svetový mier (1949)
  • Prírodné a spoločenské protredie (1951)
  • Pôvod prvotných ideológií (1952)
  • Vznik a vývoj náboženstva (1953)
  • Sociológia: teória, metódy, problémy (1966)
  • Sociológia a interpretácia vied (1968)
  • Sociálny svet človeka (1974)
  • Doba a myslenie (1979)

 

Obálka slniečka september 2013